Tag Archives: Vogelgriep

Vervoersverbod Stolwijk ingetrokken

STOLWIJK – Het vervoersverbod dat recent werd ingesteld na een vogelgriepuitbraak in Stolwijk  (provincie Zuid-Holland) wordt ingetrokken. Het getroffen bedrijf is na de ruiming gereinigd en ontsmet. Met ingang van zondag 22 januari 2017 gelden er rond Stolwijk geen beperkingen meer voor het vervoer van onder andere levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Een vervoersverbod is een maatregel bedoeld om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. Zo’n verbod geldt in een straal van 10 kilometer rond een getroffen bedrijf. De maatregelen kunnen op basis van de Europese regels 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf ingetrokken worden.

Alle landelijke vogelgriepmaatregelen blijven onverkort van kracht.

Dode zwanen in Hoogmade

In het weekend van de jaarwisseling zijn er zeven dode zwanen gevonden in Hoogmade. De vogels zijn door de dierenambulance meegenomen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat er vanuit dat de beesten zijn gestorven aan vogelgriep omdat Hoogmade in een zogenoemd toezichtgebied ligt.

Maatregelen

Hoogmade ligt in een toezichtgebied vanwege de uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in het naastgelegen Zoeterwoude. Het is daardoor aannemelijk dat de zeven zwanen ook zijn overleden aan de vogelgriep, de NVWA doet hier verder geen onderzoek naar. De overheid heeft maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Voor heel Nederland is er bijvoorbeeld een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Voor vogels in het wild kunnen geen extra maatregelen worden getroffen.

Wat moet u doen als u een dode vogel vindt

Voorkom contact met een zieke of dode wilde watervogel. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten. Mocht u een dode vogel aantreffen maak hier dan een melding van bij de gemeente. Dit kunt u doen via het meldingsformulier woon- en leefomgeving of via telefoonnummer (071) 332 72 72 en buiten openingstijden via 06-51508563.

Meer informatie

Alle informatie over de vogelgriep en de maatregelen die hiertegen worden/zijn genomen is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit: www.nvwa.nl.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Kijk voor de meest gestelde vragen (met antwoorden) op de website van de rijksoverheid: Vraag en antwoord op Rijksoverheid.nl

Dode vogels gevonden in Hoogmade

HOOGMADE – In een weiland bij Hoogmade zijn de afgelopen dagen meerdere dode zwanen gevonden. Mede gezien de eerdere uitbraken van Vogelgriep in Stolwijk en Zoeterwoude wordt er gedacht dat de dieren besmet zouden kunnen zijn, De dierenambulance heeft de vogels ondertussen geruimd en de voedsel en warenautoriteit is ingelicht.

Omroep West: Mogelijke uitbraak vogelgriep wilde vogels in Hoogmade

Vogelgriep vastgesteld bij veehandelaar Stolwijk

STOLWIJK – In Stolwijk (gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland) is bij een dierenhandelaar vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 6.600 vogels. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van een kilometer rond het bedrijf in Stolwijk liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Stolwijk ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Stolwijk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Morgen preventieve ruiming in Hazerswoude wegens vogelgriep

HAZERSWOUDE – Mestkuikenbedrijf De Wit aan de Burmadeweg in Hazerswoude Dorp zal morgen preventief geruimd worden. De reden daarvan is de ontdekking van vogelgriep bij een bedrijf in Zoeterwoude-Dorp, iets verderop.

Eind 2014 moest dit bedrijf ook al een keer geruimd worden, ook toen vanwege een uitbraak van vogelgriep bij een bedrijf in Zoeterwoude. Toen bleek achteraf dat de dieren bij het Hazerswoudse bedrijf niet besmet waren.

Studio Alphen: Kuikenbedrijf De Wit in Hazerswoude geruimd vanwege vogelgriep

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zoeterwoude

ZOETERWOUDE – In Zoeterwoude (provincie Zuid-Holland) is bij een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.500 vogels. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met in totaal circa 30.000 kippen preventief geruimd omdat deze in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Zoeterwoude. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude ligt nog één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Zoeterwoude. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Vogelgriep vastgesteld bij dierenhandelaar in Stolwijk

STOLWIJK – In Stolwijk (gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland) is bij een dierenhandelaar vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 6.600 vogels. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van een kilometer rond het bedrijf in Stolwijk liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Stolwijk ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Stolwijk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Dode vogels in Groene Hart

HEKENDORP, REEUWIJK – De afgelopen dagen zijn op diverse plekken in het Groene Hart dode vogels aangetroffen. Bij de surfplas in Reeuwijk zijn de afgelopen dagen zo’n 20 dode vogels weggehaald. Een aantal van de vogels zijn meegenomen door de voedsel en warenautoriteit (NVWA) voor nader onderzoek. Ook in Hekendorp (Oudewater) zijn gisteren twee dode vogels gevonden, welke nog onderzocht worden.

Op dit moment worden er nog geen verdere maatregelen genomen. Wel zijn er langs de Reeuwijkse Plas borden geplaatst waarop gewaarschuwd wordt voor mogelijke vogelgriep. Ook de gemeente Oudewater waarschuwt om dode vogels niet aan te raken, maar het Landelijk meldpunt van de NVWA te bellen.

RTV Bodegraven: Dode vogels gevonden rondom surfplas

AD Groene Hart: Vogelgrieponderzoek na vondst dode vogels in Oudewater

Maatregelen vogelgriep versoepeld

De maatregelen in verband met de vogelgriep uitbraak in West-Nederland worden versoepeld. Met ingang van twaalf uur vannacht mag er weer pluimvee vervoerd worden. Aanleiding is dat er de afgelopen tijd geen nieuwe uitbraken van vogelgriep zijn geweest.

De beperkingen blijven nog wel gelden in de tien kilometer zones rond de bedrijven in Hekendorp, Langeraar en Zoeterwoude waar de ziekte eerder was geconstateerd. De termijn die geldt voor het vervoersverbod aldaar is nog niet voorbij.

Aangepaste maatregelen vogelgriep – geen besmettingen rond Zoeterwoude

Het ministerie van economische zaken heeft vandaag de maatregelen welke genomen zijn in het kader van de vogelgriepuitbraken in Nederland aangepast. Voor onze regio – waar de meeste besmettingen hebben plaatsgevonden – gelden nog steeds de strenge beperkende maatregelen. Er geldt dus nog steeds een totaal vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook het jachtverbod wordt in stand gehouden.

Voor de overige regio’s wordt herbevolking van de stallen mogelijk en het jachtverbod opgeheven. Wel blijven het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee en ander gevogelte van kracht, evenals de bezoekersregeling. Transportwagens mogen ook de komende tijd in het hele land maximaal 1 pluimveebedrijf per rit bezoeken, waarna de wagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden.

Geen besmettingen ronden Zoeterwoude

Bij de bedrijven in een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude is het vogelgriepvirus niet aangetroffen. Dat geldt dus ook voor het bedrijf in Hazerswoude dat gisteren is geruimd.