Category Archives: Zegveld

Aanhoudingen na opstootje

ZEGVELD – In de nacht van zaterdag op zondag 3 oktober werd de politie gewaarschuwd door beveiligers in de horeca dat er een gespannen sfeer heerste op de Middenweg. Er waren binnen wat kleine opstootjes geweest en buiten stonden groepen elkaar op te wachten. Toen agenten ter plaatse kwamen, kwam het tot een opstootje en werden de groepen uit elkaar gehaald. Verderop zochten ze elkaar weer op en moesten weer uit elkaar gehaald worden, agenten moesten hun wapenstok hierbij gebruiken. Twee jongens, van 16 en 17 uit Nieuwerbrug en Zegveld, gedroegen zich opvallend vervelend en wilden op herhaaldelijk verzoek niet weggaan. Daarop zijn ze aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Openbare basisschool Zegveld gaat dicht

ZEGVELD – De stichting Klasse, verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Woerden, wil met ingang van het nieuwe schooljaar de deuren van basisschool de Pionier in Zegveld sluiten. Het college van burgemeester en wethouders is hierover weliswaar geïnformeerd, maar te laat om nog mee te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Het college betreurt deze gang van zaken.

In gesprek met dorpsplatform 
De gemeenteraad zal na de zomer over de voorgenomen opheffing een besluit nemen. Verantwoordelijk wethouder Titia Cnossen sprak 28 juni met het dorpsplatform Zegveld. “De meeste leerlingen van de Pionier gaan na de zomer buiten het dorp naar school. Dit heeft zeker impact voor betrokken ouders en hun kinderen. Met het dorpsplatform heb ik gesproken over wat de sluiting betekent voor de dorpsgemeenschap. Het dorpsplatform vindt het erg jammer dat zij zo laat geïnformeerd is over de opheffing van de Pionier en niet is meegenomen in het proces dat daaraan vooraf is gegaan. En dat gevoel deel ik met hen.” 
Redenen voor opheffing 
Stichting Klasse voert verschillende overwegingen aan voor de opheffing van de Pionier. Het lage leerlingental en de uitblijvende groei van de school zijn de belangrijkste. Het geven van kwalitatief goed onderwijs komt hierdoor onder druk te staan. Daarnaast drukken de kosten voor het openhouden van de Pionier te zwaar op resultatenrekening van de Stichting Klasse. Om de financiële schade te beperken vraagt de Stichting Klasse het gemeentebestuur om de Pionier op te heffen. Als de gemeenteraad besluit hiermee in te stemmen, draagt Stichting Klasse op 1 oktober het gebouw over aan de gemeente.