Category Archives: N207

N207 afgesloten geweest wegens ongeval

LEIMUIDEN – Als gevolg van een ongeval is de N207 tussen Alphen en Leimuiden enkele uren afgesloten geweest deze middag. Een automobilist is waarschijnlijk onwel geworden, waarna hij enkele andere auto’s geraakt heeft. De bestuurder en zijn vrouw zijn met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Vanwege sporenonderzoek is de n207 langere tijd dichtgebleven.

TV West: Ongeluk bij Leimuiden: N207 in beide richtingen afgesloten

Provincie kapt 35 bomen langs N207

Langs de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn staan op diverse plaatsen 35 zieke bomen. De provincie Zuid-Holland kapt deze bomen in december 2014. Voor iedere gekapte zieke boom komt een nieuwe gezonde boom terug. Dat kan op dezelfde plaats, maar ook ergens anders langs de provinciale weg. Het verkeer ondervindt geen tot nauwelijks hinder van de bomenkap.

Houtrot

De zieke bomen zijn aangetast door bijvoorbeeld houtrot of zwammen en kunnen omvallen of grote takken verliezen. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. De bomen die de provincie in december gaat kappen zijn onder andere wilgen, populieren en essen. Ze staan langs de Oostkanaalweg, Zegerbaan en Herenweg bij Alphen aan den Rijn en langs de provinciale weg van Leimuiden tot Alphen aan den Rijn.

Compenseren zieke bomen

Bij het planten van de nieuwe gezonde bomen letten we op de verkeersveiligheid. Zo houdt de provincie langs provinciale wegen een obstakelvrije zone aan van 4,5 meter. Ook kijken we bij het compenseren van de zieke bomen naar het leeftijdsverschil met de andere bomen die er al staan. Als het niet mogelijk is een zieke boom te vervangen langs de provinciale weg, dan zoekt de provincie naar een andere geschikte manier om de zieke bomen te compenseren.

Provincie: Verbreding N207-Noord ligt niet stil

De Raad van State heeft vorige week uitspraak gedaan over bestemmingsplan Drechthoek. De raad vond de onderbouwing op een aantal punten onvoldoende en heeft het bestemmingsplan vernietigd. Bestemmingsplan Drechthoek is één van de bestemmingplannen die nodig zijn voor het aanpassen van de kruising N207 bij Leimuiden. De uitspraak betekent niet dat de verbreding van de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn stil ligt. Volgend jaar start de provincie met het vervangen van de Drechtbrug bij Leimuiden. Verder starten op het traject tussen Rijnsaterwoude en Alphen aan den Rijn de voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de N207 en de aanleg van busstroken.

In het bestemmingsplan Drechthoek is een deel van de ontsluitingsweg van de Passage Leimuiden opgenomen. Daarnaast maakte het bestemmingsplan de realisatie van een bedrijventerrein voor Leimuiden mogelijk. De provincie en gemeente gaan nu samen bekijken wat de uitspraak voor consequenties heeft voor de realisatie van de Passage Leimuiden. Zodra daar meer over te zeggen is maken de provincie en gemeente dit bekend.

In 2015 echt aan de slag

De provincie start in het voorjaar van 2015 met het vervangen van de Drechtbrug bij Leimuiden. De nieuwe brug wordt breder zodat er aan beide zijden van de N207 busstroken aangelegd kunnen worden. De provincie gaat de brug in fases vervangen zodat het verkeer steeds door kan blijven rijden. De nieuwe brug is naar verwachting halverwege 2016 klaar.

Volgend jaar start de provincie ook met de verbreding van de N207 tussen Rijnsaterwoude en Alphen  aan den Rijn. Als eerste brengt de provincie de voorbelasting aan. Dit is een massa zand die de grond onder de aan te leggen rijstroken samendrukt. Dit voorkomt verzakken van de weg na de aanleg. Daarna kan de provincie beginnen met de daadwerkelijke aanleg van 2 extra rijstroken tussen de Eisenhouwerlaan te Alphen aan den Rijn en de Kruisweg bij Woubrugge, en 2 busstroken tot aan de aansluiting bij Rijnsaterwoude. De verbreding van dit eerste gedeelte van de N207 is naar verwachting eind 2016 afgerond.

Zodra de werkzaamheden starten informeren wij u via deze website en via de communicatiemiddelen van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. De provincie informeert direct omwonenden persoonlijk over de werkzaamheden.

RvS: plannen Drechthoek II en N207 onvoldoende onderbouwd

LEIMUIDEN – Vorige week woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Drechthoek en het Exploitatieplan Drechthoek II. Beide plannen waren opgesteld voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein Drechthoek II. De Raad van State concludeert dat de gemeente het plan op een aantal punten onvoldoende heeft onderbouwd om het door te laten gaan.

Gemeente zet zich in voor geïnteresseerde bedrijven

Met de uitspraak vervallen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan. Een aanpassing via een verkorte procedure is ook niet meer mogelijk voor beide plannen, waardoor de gemeente Kaag en Braassem op zoek moet gaan naar alternatieve locaties op bestaande terreinen. Diverse bedrijven toonden interesse in afname van bedrijfsgronden op Drechthoek II. Een van deze bedrijven is Sushi Ran dat momenteel gevestigd is op het huidige terrein Drechthoek. Vanwege groeiverwachtingen was het bedrijf één van de geïnteresseerden in Drechthoek II. Kaag en Braassem wil zichzelf de tijd gunnen om tot 1 maart 2015 alternatieven te onderzoeken waardoor Sushi Ran zich op een (andere) locatie binnen de gemeente kan vestigen.

Doorstroming N207 met nieuwe Passage Leimuiden staat niet stil

De provincie Zuid-Holland werkt aan de verbetering van de doorstroming van de N207. Vervanging van het huidige kruispunt in Leimuiden door een nieuwe ontsluitingsweg (de Passage Leimuiden) hoort ook daarbij. Een deel van de passage was ook in bestemmingsplan Drechthoek opgenomen. Het gaat om de ontsluitingsweg ten westen van Drechthoek II. Het belang van de herstructurering van de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn blijft overeind. De provincie en de gemeente Kaag en Braassem bekijken momenteel samen wat de mogelijkheden zijn om de Passage Leimuiden door te laten gaan.

N207: afsluiting Boskoop – Alphen a/d Rijn

BOSKOOP – De N207 is vanaf de tunnel ter hoogte van Reijerskoop in Boskoop tot en met de Boskoopseweg in Alphen aan den Rijn afgesloten van vrijdagavond 28 november, 21.00 uur, tot maandagochtend 1 december, 5.00 uur. Ook het Jaagpad langs de Gouwe is in die periode afgesloten.

Daarnaast zijn de Boskoopseweg en Oostgouweweg – dit is de parallelweg langs de N207 – van maandag 24 november, 5.00 uur, tot en met woensdag 26 november, 21.00 uur, afgesloten. De provincie Zuid-Holland voert in die perioden asfaltwerkzaamheden uit. Er geldt een omleiding voor gemotoriseerd verkeer.

Omleiding

Gemotoriseerd verkeer wordt tijdens de weekendafsluiting van de hoofdrijbaan/Jaagpad omgeleid via de A12 en de N11. De omleiding voor verkeer vanuit Boskoop loopt voornamelijk via de N209 en de N455. Tijdens de afsluiting van de parallelweg kan het verkeer via de rotonde Halve Raak/N207 de hoofdrijbaan op. Landbouwverkeer kan binnendoor omrijden via de polderwegen.

Fietsers kunnen tijdens beide afsluitingen gebruikmaken van het fietspad of de parallelweg. Hetzelfde geldt voor de hulpdiensten. Alle omleidingen worden met gele borden aangegeven.

Alphen aan den Rijn – Politie zoekt getuigen van beroving op Dijkslootpad

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving op het Dijkslootpad op donderdag 6 november. Een 15-jarige fietser uit Zevenhoven reed omstreeks 14.30 uur ter hoogte van de tunnel onder de N207 (Zegerbaan) toen hij een scooter hoorde naderen.

Toen de scooter voorbij reed trok de bijrijder de koptelefoonvan het hoofd van de Zevenhovenaar. De scooter reed daarna door in de richtingvan het Windepad. De koptelefoon is van het merk Beats by Dr. Dre en is rood vankleur met zwarte accenten.

De politie verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844.Beide mannen zijn tussen de 20 en 25 jaar. De bestuurder droeg een donkerblauwegewatteerde jas met capuchon. De bijrijder droeg een zwarte gewatteerde jas metcapuchon. Deze man heeft mogelijk een stoppelbaardje. De scooter heeft oranjemet zwarte accenten.

Alphen aan den Rijn, Gouda – Automobilist na achtervolging aangehouden

Dinsdag 29 juli, even voor 21.00 uur, is een 43-jarige automobilist uit Rotterdam aangehouden op de Sportlaan in Gouda na een achtervolging vanuit Alphen aan den Rijn. De man was er mogelijk vandoor vanwege schennispleging.

De politie kreeg rond 20.30 uur meerdere meldingen dat er eennaakte man in de bosjes bij het Bospark langs de Prins Bernhardlaan zou zitten.De man was zich even later aan het aankleden en rende weg toen omstanders hemachterna gingen in de wijk. Op de Louise de Coligny stapte de man in een autowaarna hij wegreed. Agenten zagen de auto rijden en zijn hem op de Boskoopsweggevolgd. De bestuurder gaf gas richting Boskoop. Onderweg beging de bestuurderverkeersovertredingen en negeerde stoptekens.

Uit de bocht

De achtervolging ging via de N207, de Boskoopseweg, waar de snelhedenopliepen naar 122 km/uur. De bestuurder haalde bij een inhaalverbod andereweggebruikers in en nam bij een onoverzichtelijke bocht risico’s, terwijl ertegemoet komend verkeer aan kwam. Bij Waddinxveen sloeg de bestuurder linksaf deBrugweg op richting Reeuwijk en vervolgde zijn weg met een lekke band en nogsteeds met hoge snelheid. Op de Bloemendaalseweg in Gouda werd de achtervolgingovergenomen door een motoragent. In het centrum van Gouda gaven omstanders methandgebaren aan waar de bestuurder naartoe was gereden. Op de Sportlaan vloog debestuurder uit de bocht en reed met ongeveer 40 km/uur tegen een boom. Debestuurder werd even voor 21.00 uur aangehouden.

Getuige?

De politie is op zoek naar getuigen die informatie hebben overde verdachte situatie op de Prins Bernhardlaan en/of de achtervolging naar Goudaworden verzocht zich te melden via 0900-8844.

N207: werkzaamheden brug Leidschevaart

Op de N207 ter hoogte van de brug over de Leidschevaart voert de provincie Zuid-Holland vanaf maandag 25 november 2013 werkzaamheden uit. Er wordt watercompensatie gerealiseerd, die nodig is voor de vervanging van de brug.

Het werk bestaat voornamelijk uit het verplaatsen en vernieuwen van beschoeiing, zowel direct ten westen als ten oosten van de brug. Om de beschoeiing te kunnen verplaatsen en zodoende de watercompensatie te kunnen realiseren, worden enkele bomen en struikgewas verwijderd. De kap van de bomen is niet vergunningplichtig. Voor de werkzaamheden heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een watervergunning afgegeven. De werkzaamheden zijn uiterlijk 20 december 2013 gereed.

image

Projectinformatie Verbreding N207-Noord
Om de doorstroming op de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn te verbeteren, verbreedt de provincie de weg tussen de Kruisweg en de Eisenhowerweg met een extra rijstrook in beide richtingen. Daarnaast worden busstroken aangelegd langs de N207 op het deeltraject tussen de Drecht tot de Kruisweg. De bruggen over de Drecht en de Leidschevaart worden vervangen en verbreed.  

Provincie: Busbanen ook voor vrachtverkeer

Gedeputeerde Staten houden vast aan het besluit om de busbaan op de Europaweg bij Leiden (de N206 tussen de stad en de A4) en de de N207, tussen de Kruisweg N446 en de Eisenhowerlaan, in Alphen aan den Rijn permanent open te stellen voor vrachtverkeer. De statenfractie van GroenLinks stelt in schriftelijke vragen dat de bussen reistijdverlenging zouden oplopen door de vrachtwagens. GS weerleggen dit op basis van een evaluatierapport waar ook busvervoerder Arriva aan heeft meegewerkt.

De vervoerders en verladers van TLN en EVO zijn blij dat door medegebruik van de busbanen vrachtwagens rijtijdwinst boeken en zo de betrouwbaarheid van het transport vergroten. Ook hebben zich tijdens de proefperiode geen incidenten voorgedaan. Arriva heeft wel aandachtspunten meegegeven om de veiligheid verder te vergroten. GS hebben toegezegd dit op te pakken.