Category Archives: N207

Werkzaamheden N207 bij Gouda 24.09 – 26.09

De provincie Zuid-Holland voert in de nachten tussen 24 en 26 september werkzaamheden uit aan de N207 bij Gouda. De weg is in de nachten vanaf de Eurotonde richting ’t Weegje over ongeveer 100 meter afgesloten tussen 21.00 uur en 06.00 uur. In de nacht van 25 op 26 september is op de Eurotonde ook de afslag naar Gouwestroom afgesloten. Fietsers worden langs de werkzaamheden geleid. Alle gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Gouda.

Werkzaamheden

Met de werkzaamheden wordt het profiel van de hoofdrijbaan iets aangepast zodat het water naar de juiste kant wordt afgevoerd. Nu loopt het water van het wegdek voor een deel richting de Ringvaart, waar het tegen de dijk blijft staan. Na de werkzaamheden loopt al het water naar de kant van Westergouwe, waar het goed kan worden afgevoerd. De werkzaamheden zijn onderdeel van het groot onderhoud aan de N207 bij Gouda.

Hinder

De werkzaamheden duren van 21.00 uur tot 06.00 uur. De werkzaamheden kunnen lokaal geluidshinder veroorzaken.

Nachtafsluiting N207

In de nacht van 20 februari 2017 van 20:00 tot 06:00 uur is de N207 afgesloten tussen de Kruisweg/N446 en de rotonde Vriezenweg bij Rijnsaterwoude. Met deze afsluiting starten de wegwerkzaamheden die de provincie tot eind juli 2017 gaat uitvoeren op de N207 tussen de brug Leidsevaart en de Kruisweg (N446). Om het werk voor te bereiden, is het nodig dit deel van de N207 1 nacht af te sluiten.

Nachtafsluiting 20 februari 2017
De nachtafsluiting start op maandagavond 20:00 uur. Om 06:00 uur op 21 februari is de weg weer open. De aannemer plaatst wegafscheidingen op de weg. De omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. Hulp- en lijndiensten (Arriva) kunnen gebruik blijven maken van de N207. Afhankelijk van de weersverwachtingen staat op 21-22 februari 2017 een reserve nachtafsluiting gepland.

Wat gaat er gebeuren?
De provincie neemt tot en met het 1e kwartaal 2018 maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming vanuit de regio naar de hoofdwegen A4 en A12 en mainports Rotterdam en Schiphol te bevorderen. Er komen extra rijbanen en aparte busstroken, de kruispunten worden verbeterd en de bruggen over de Drecht en de Leidsevaart worden vervangen.

Waar gewerkt wordt, is overlast
Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar zuidholland@pzh.nl

Vragen aan wethouder over verbetering N207 Zuid

CDA heeft samen met VVD artikel 40 vragen gesteld aan college van Burgmeesters en Wethouders Alphen aan den Rijn  over het gaande onderzoek door Provincie Zuid Holland inzake Verbetering op langere termijn N207Zuid
Beide partijen maken zich grote zorgen over de te verwachte toename van de verkeerdrukte in het centrum van Boskoop en de daarbijhorende (on)veiligheid.

Vragen zijn als volgt gesteld;
Er is een provinciaal verkeersonderzoek gaande dat betrekking heeft op de regionale verkeersafwikkeling en mogelijke oplossingen. Daarover hebben we de volgende vragen;

  1. Wat is de precieze vraagstelling van dit onderzoek?
  2. Wanneer worden resultaten verwacht en naar buiten gebracht?
  3. Kan in het onderzoek worden meegenomen op welke wijze de het doorgaande verkeer op de Zijde, dat niet de bestemming Boskoop heeft, (circa 70%/14.0000 voertuigen) substantieel kan worden teruggebracht
  4. Heeft de motie “Gouwetunnel”, aangenomen op 10 november jl. in Waddinxveen, invloed op de uitvoering van het onderzoek? En zo ja, wat betekent dit voor het onderzoek?

Boskoop wil snel een oplossing voor verkeersproblemen

Afgelopen zaterdag was De Alphense Talkshow te gast in Grandcafé De Hoek in Boskoop. Onderwerp was de verkeersproblematiek in en om het dorp. Eén ding werd in ieder geval duidelijk, de aanwezige Boskopers zijn het wachten op een goede oplossing meer dan beu.

Aan tafel zaten Jacques Booij, secretaris van de Dorpsraad Boskoop, Ridder Oudijk, kweker en twee Boskoopse gemeenteraadsleden, Marijke Kottenhagen van GroenLinks en Peter Bontekoe van het CDA. Oudijk kreeg als eerste het woord om de problematiek duidelijk te maken. Hij benoemde de slechte infrastructuur en de lange wachttijden bij het spoor en de hefbrug. Daarnaast gaf hij aan dat door de veranderingen op het spoor en de komst van de overslagterminal in Alphen de druk op het water en het spoor flink zijn toegenomen. Booij vulde hem daarbij aan door te verwijzen naar het collegeprogramma waarin twee infrastructurele prioriteiten werden benoemd, de Maximabrug en de Greenport. De eerste is af, maar aan de verkeersproblemen rond de Greenport bij Hazerswoude en  Boskoop is nog weinig gedaan.

De problematiek rond Boskoop bleek al snel nog complexer:  “70% van het Oost-West verkeer heeft geen binding met Boskoop”, aldus Bontekoe, die daarmee verwees naar en onderzoek van de provincie. Kottenhagen gaf daarop aan dat de provincie wel veel geld investeert, maar niet op een manier waar Boskoop of Hazerswoude iets aan hebben. Zij verwees daarbij naar de grote investeringen in de N207 en de 26 miljoen die gepland zijn voor de Verlengde Bentwoudlaan. De plannen voor de Verlengde Bentwoudlaan konden ook in de zaal op weinig steun rekenen. Vanuit de zaal werd daar nog de toenemende verkeersdruk op de Zijde aan toegevoegd. Juist door de inbreng vanuit de zaal werd duidelijk dat veel Boskopers zich niet gehoord voelen door de gemeente Alphen aan den Rijn, ondanks dat een groot deel van de problemen er voor de fusie ook al waren. Dit is des te opvallender gezien de grote vertegenwoordiging van Boskopers in de gemeenteraad. Booij en Oudijk gaven beide aan, dat de raad zich vooral met Alphense zaken bezig houdt, maar dat zij zich ook met de Boskoopse belangen bezig zouden moeten houden. Bontekoe erkende dat er in de raad te weinig kennis lijkt over de specifieke problemen rond Boskoop.

Tijdens de talkshow werd er ook over oplossingen gepraat. Kottenhagen gaf aan, dat door een betere verkaveling er minder vervoersbewegingen nodig zijn. Ook kwam de vraag naar voren hoeveel natuur een verbetering van het wegennet zou mogen kosten. Voor Oudijk was het in ieder geval duidelijk dat er een doortrek naar de N11 moet komen. Een extra verbinding over of onder de Gouwe was voor de meeste aanwezigen ook een absolute noodzaak. Aan het eind van de middag was het in ieder geval duidelijk dat Boskopers hierin samen op moeten trekken in het belang van de veiligheid, de leefbaarheid, de lokale economie en de Greenport. Peter Bontekoe gaf daarop aan dat hij een comité gaat oprichten, dat zich voor deze belangen van Boskoop in moet gaan zetten, omdat hij als Boskoper ziek wordt van wethouders die niets doen.

De volgende Alphense Talkshow staat gepland voor zaterdag 4 februari en zal dan weer in Café Alphens gehouden worden, naast het Castellum theater. Het onderwerp wordt later bekend gemaakt en is afhankelijk van de actualiteit.

Alcoholcontrole Ofwegen en N207

WOUBRUGGE / RIJNSATERWOUDE – In de nacht van 10 op 11 december hebben politiestudenten van het district Alphen – Gouda alcoholcontroles op de N446 Ofwegen bij Woubrugge en op de N207 bij Rijnsaterwoude gehouden. Bij deze controles zijn in totaal zo’n 400 bestuurder gecontroleerd.

Één bestuurder had iets te diep in het glaasje gekeken en moest mee naar het bureau voor de ademanalyse, waar hij een score van 255 μg/l behaalde.

N207 Alphen aan den Rijn – Leimuiden: werkzaamheden in volle gang

De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 volop gewerkt aan maatregelen op de N207 die de bereikbaarheid en de doorstroming vanuit de regio naar de hoofdwegen A4 en A12 en Rotterdam en Schiphol moeten bevorderen. De eerste verbeteringen tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn zijn zichtbaar. De overige werkzaamheden worden in 2017-2018 uitgevoerd.

De provincie is op dit moment bezig met de vervanging van de Drechtbrug bij Leimuiden. Tijdens een nachtafsluiting op 21-22 december 2016 plaatst de aannemer de liggers van het tweede brugdeel. Op de liggers wordt uiteindelijk het dek van de nieuwe brug aangebracht.

De nachtafsluiting start ‘s avonds om 20:00 uur. Om 06:00 uur de volgende ochtend is de N207 weer open. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. Naar verwachting wordt de nieuwe Drechtbrug in maart 2017 opengesteld voor het verkeer. De vaarweg is met het vaarseizoen 2017 weer open.

N207 tussen Drechtbrug en Leidsevaartbrug

Op de N207 tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug heeft de aannemer zand aan de kant van de weg geplaatst. Het zand wordt gebruikt als voorbelasting, om de grond klaar te maken voor de aanleg van een extra busstrook. Het zand moet nu enkele maanden ‘zetten’ waardoor er op dit deel beperkte werkzaamheden plaatsvinden. Om de automobilist meer ruimte te geven worden de wegafscheidingen tijdens een nachtafsluiting op 12-13 december 2016 verplaatst naar de zijkant van de weg. In de bijlage vindt u enkele beelden van dit trajectdeel. (Bron: AWGroep)

Leidsevaartbrug

In 2017 beginnen de werkzaamheden rondom de vervanging van de Leidsevaartbrug. Vooraf vinden er enkele voorbereidende werkzaamheden plaatst. Waaronder het kappen van bomen langs de N207. Deze werkzaamheden starten 16 december 2016. Het herplanten van nieuwe bomen is opgenomen in het definitieve ontwerp van de N207. Voor het rooien van de bomen is een vergunning verleend door de gemeente Kaag en Braassem. Voor meer informatie: http://www.kaagenbraassem.nl/

Alphen aan den Rijn tot brug Leidsevaart

De werkzaamheden aan de N207 vanaf de Leidsevaartbrug tot aan de Kruisweg (N446) starten begin 2017. De provincie legt hier busstroken aan en een extra voorsorteerstrook vanuit Alphen aan den Rijn richting de N446 (Woubrugge). Op delen van de N207 zijn de rijstroken daarom tijdelijk versmald en is de snelheid teruggebracht naar 50 km/uur. Vanaf de Kruisweg richting Alphen aan den Rijn zijn de werkzaamheden zo goed als klaar. De aannemer voert de laatste afrondende werkzaamheden uit. Zo is er in verband met regen en vorst nood-verf-belijning aangebracht bij de Eisenhowerlaan waardoor de weg ook hier volledig is opengesteld. In het voorjaar van 2017 wordt deze belijning vervangen.

Waar gewerkt wordt is overlast

Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Tijdelijke afsluitingen van de N207 worden zoveel mogelijk langs de weg via bebording aangegeven en via de website. Alle werkzaamheden blijven echter weersgevoelig. Bij slecht weer zoals regen en vorst kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Werkzaamheden Drechtbrug Leimuiden

LEIMUIDEN / N207 – De provincie Zuid-Holland start in februari 2016 met de sloop van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. Daarom voert de provincie de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de brug wordt gesloopt en vervangen en vervolgens de andere helft. Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over één helft van de brug blijven doorrijden met een snelheid van 50 km/uur. Voor het vaarverkeer is de Drecht ter hoogte van de Drechtbrug gestremd vanaf maandag 25 januari tot en met donderdag 24 maart 2016.

Voorafgaand aan de sloop van de Drechtbrug vindt er een weekendafsluiting plaats op de N207 tussen de Vriezenweg en de Burgemeester Bakhuizenlaan. In dit weekend wordt de weg heringericht en met barrières versmald. Op deze manier blijft, tijdens de sloopwerkzaamheden aan de brug, één rijstrook voor elke rijrichting beschikbaar. Deze weekendafsluiting start op vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. De exacte datum zal zo spoedig mogelijk via de website (http://www.zuid-holland.nl/n207drechtbrug) bekend worden gemaakt. Verkeer op de N207 richting Alphen aan de Rijn en A4 richting Schiphol wordt omgeleid via de A4. Deze omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Rijnsaterwoude.

Continue reading →

N207 Zuid: Eerste stap betere bereikbaarheid Greenport Boskoop

Het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland en de colleges van Alphen aan de Rijn en Waddinxveen kiezen voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste maatregel voor een meer robuuste infrastructuur in de regio. Daarnaast is afgesproken onderzoek te doen naar regiobrede maatregelen voor de langere termijn. Deze keuze is genomen op basis van de uitkomsten van de planstudie N207 Zuid. In deze planstudie zijn de verschillende mogelijkheden onderzocht om de verkeersdrukte in Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp op te lossen en de leefbaarheid te verbeteren.

De Verlengde Bentwoudlaan verbindt de Hoogeveenseweg in Boskoop met de nog aan te leggen randweg Waddinxveen (de Vredenburghlaan-Bentwoudlaan). Zo fungeert de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de randweg als link tussen de A12 en de Greenport Boskoop. De Verlengde Bentwoudlaan lost het drukke Boskoopse verkeersknelpunt Zijde-Roemer-Noordeinde op. Ook zorgt de verbinding voor een sterke afname van de geluidbelasting op de woningen aan het Noordeinde.

Hazerswoude-Dorp

Uit de planstudie komt duidelijk naar voren dat de aanleg van een verdiepte weg of randweg Hazerswoude-Dorp niet dé oplossing is voor de huidige en toekomstige knelpunten. De randweg en de verdiepte weg lossen weliswaar de verkeersproblemen in de dorpskern op, maar kosten veel geld en zorgen voor een aantal ongewenste bijeffecten: geluidsoverlast en schade aan het landschap. Aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan zorgt er wel voor dat de hoeveelheid verkeer op de N209 door Hazerswoude-Dorp op het bestaande knelpunt extra toeneemt. In de volgende fase zoekt de provincie daarom een oplossing voor Hazerswoude-Dorp die voor een verbetering zorgt én betaalbaar is. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een nieuwe rotonde aan te leggen of om bestaande opstelstroken aan te passen.

Lokale maatregelen

Op basis van de resultaten van de planstudie hebben provincie en gemeenten besloten dat een verbindingsweg met de N11 westelijk van het spoor afvalt, omdat deze beschermd natuurgebied doorkruist. De gemeente Alphen aan de Rijn kiest verder niet voor een oostelijke verbinding met de N11, omdat dit meer negatieve dan positieve effecten oplevert. Wel onderzoekt de gemeente Alphen aan den Rijn of lokale maatregelen op korte termijn tot een verdere verlaging van de verkeersdrukte op de Zijde en hefbrug van Boskoop leiden.

Langetermijnonderzoek

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen onderzoeken gezamenlijk welke oplossingen voor de lange termijn mogelijk zijn. Het gaat dan om een betere bereikbaarheid van het gebied in combinatie met het toekomstperspectief van de vaarweg Gouwe en de bijbehorende bestaande (hef)bruggen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan is ook van toegevoegde waarde op deze lange-termijn-oplossing.

Milieueffectrapportage en Verkenning Maatschappelijke Effecten

Voor de planstudie N207 Zuid is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en een Verkenning Maatschappelijke Effecten (maatschappelijke kosten en baten analyse). Via deze onderzoeken zijn diverse trajecten en combinaties van trajecten onderzocht op aspecten zoals milieu, natuur, verkeer, nut en noodzaak, ruimtelijke inpassing en kosten. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken is nu gekozen voor de Verlengde Bentwoudlaan als concept-voorkeursalternatief.

Informele zienswijze en verloop besluitvorming

Van 19 november tot en met 30 december worden de milieueffectrapportage en het besluit ter inzage gelegd. In deze periode kunnen bewoners, bedrijven en belanghebbenden hun zienswijze geven over het concept-voorkeursalternatief en de milieueffectrapportage. Daarnaast wordt de commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd over de milieueffectrapportage. Deze inbreng nemen provincie en gemeenten begin 2016 mee bij het definitieve besluit over het voorkeursalternatief N207 Zuid. Daarna wordt het gekozen traject in fase twee van de planstudie verder uitgewerkt.

Beschikbaarheid onderzoeksresultaten en informatiebijeenkomst

De belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken en het besluit zijn samengevat in een publieksversie, die via de website www.zuid-holland.nl/planstudieN207zuid te downloaden is. De volledige onderzoeksrapporten zijn eveneens via de website te downloaden.

Op 9 december wordt tussen 18.00 en 21.00 uur in het Floragebouw in Boskoop een inloopavond georganiseerd. Tijdens de inloopavond worden alle resultaten en het concept-voorkeursbesluit gepresenteerd en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Over de N207 Zuid: waarom de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren?

Actuele verkeersstudies geven aan dat het verkeer in de regio rondom de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda in de toekomst sterk toeneemt. Vooral bij de hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen, op de N209 door Hazerswoude-Dorp en de N455- het Noordeinde. Ook enkele lokale wegen zoals de Zijde kunnen de verwachte toename van het verkeer niet aan. Dit belemmert de groei van de Greenport en de bedrijven die hiermee te maken hebben. Bovendien verslechtert hierdoor de leefbaarheid. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen onderzoeken daarom samen hoe zij de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Greenport Boskoop-West kunnen verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie over het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Greenport Boskoop-West leest u op www.zuid-holland.nl/planstudieN207zuid. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsflits N207 Zuid.

Aanrijding op kruising N207–Kerkweg Rijnsaterwoude

Zaterdagmiddag heeft er een aanrijding plaats gevonden op de N207 ter hoogte van de Kerkweg bij Rijnsaterwoude. Een SUV draaide vanaf de Kerkweg de provinciale weg op richting Alphen aan den Rijn. De bestuurder had daarbij een Peugeot 107 over het hoofd gezien, die die vol op de SUV botste. De bestuurder van de SUV had de aankomende auto naar eigen zeggen niet gezien door de laagstaande zon.

De bestuurster van de Peugeot 107 is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De N207 is enige tijd afgesloten geweest als gevolg van dit ongeval.

Foto’s via facebook

Drankrijdster aangehouden

Op zondag 9 augustus 2015 omstreeks 01:00 uur, hielden agenten van politieteam Kaag en Braassem een alcoholcontrole nabij de rotonde Vriezenplein te Leimuiden.
Aldaar controleerden ze een 51-jarige bestuurster uit Alphen aan den Rijn. Tijdens de eerste blaastest op straat blies zij een “A” (alcohol) Indicatie, waarop zij bevolen werd mee te werken aan een ademanalyse op het politiebureau te Ter Aar.

Op het politiebureau blies de vrouw 375 Ugl. De vrouw kreeg een rijverbod van 3 uur. Ook werd tegen de vrouw een proces-verbaal opgemaakt. Over de strafmaat zal een Officier van Justitie een beslissing nemen.