Category Archives: Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland wil oplossingen bezuinigingen jeugdzorg

Bestuurders van de regio Holland Rijnland hebben deze week een brief aan staatssecretaris Van Rijn waarin ze hun zorgen uiten over de bezuinigingen in de jeugdzorg. In deze brief stelt Holland Rijnland voor om samen met de zorgpartijen in kaart te brengen hoeveel geld nodig is om ervoor te zorgen dat kinderen & jongeren wel de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben.

“Overal moet bezuinigd worden dus ook in de jeugdzorg. Dat staat buiten kijf. Met de bezuinigingen die nu op stapel staan is het gat tussen het geld dat we nodig hebben en wat we volgens de berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgen te groot. We willen graag samen met de zorgpartijen inzichtelijk maken welke budgetten we minimaal nodig hebben om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die echt hulp nodig hebben, dat straks ook nog krijgen. Ik verwacht dat als Holland Rijnland samen met zorgpartijen in de regio en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat rekenen, dat we laten zien dat er oplossingen nodig zijn voor dat gat wat nu nog te groot is. Dat stellen wij aan de orde in onze brief aan Van Rijn,” aldus Roos van Gelderen, namens alle portefeuillehouders Jeugd in de Holland Rijnland-gemeenten.

Vanaf 2015, als alle jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten verschuift, is het verwachte budget in Holland Rijnland circa 102 miljoen euro. Dat is zo’n 16 miljoen minder dan dat er in 2012 in de regio aan jeugzorg werd besteed.