Category Archives: Bergschenhoek

N209 Bergschenhoek: weekendafsluiting

De N209 ter hoogte van Bergschenhoek is vanaf vrijdag 8 november 20.00 uur tot zondag 10 november 2013, 24.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Boterdorpseweg. De provincie voert asfalteringswerkzaamheden uit voor de verbreding van de N209. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven.

Omleidingen

  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Bleiswijk en de A12 wordt omgeleid vanaf het Doenkadeplein, via de N471 en de Boterdorpseweg.
  • Verkeer vanuit Bleiswijk richting Rotterdam en de A13 wordt omgeleid via de Boterdorpseweg en de N471.

image

Informatieavond over verbreding N209

De provincie Zuid-Holland houdt een informatieavond over de verbreding N 209 Rotterdam- Bergschenhoek. Het gaat daarbij om het deel tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en de aansluiting Bergschenhoek (Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid). De informatieavond vindt plaats op 6 november 2008 tussen 18.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis van Lansingerland, vestiging Bergschenhoek, Bergweg-Noord 39.

Tijdens de informatieavond staat het ontwerp van de verbreding centraal. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland zijn aanwezig om het ontwerp toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook zijn er vertegenwoordigers van andere partijen aanwezig om informatie over hun toekomstige plannen in de directe omgeving te geven en eventuele vragen te beantwoorden. De informatieavond heeft het karakter van een ‘inloopmarkt’, er is dan ook geen plenair gedeelte.

De informatieavond maakt geen onderdeel uit van een formele procedure en is puur bedoeld om omwonenden en weggebruikers te informeren. De mogelijkheid tot inspraak en het indienen van zienswijzen is mogelijk in het kader van het besluit ontwerp bestemmingsplan waarvoor besluitvorming in december 2008 plaatsvindt.

Project Verbreding N 209 Rotterdam – Bergschenhoek In de regio Rotterdam – Bergschenhoek worden plannen voorbereid om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie Zuid-Holland is van plan om de N 209, tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en de aansluiting Bergschenhoek (Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid), te verbreden. Om de verbreding optimaal te benutten, worden ook de kruispunten aan de einden van het tracĂ© aangepast. Meer hierover is te lezen op www.n209.nl onder ‘Verbreding Bergschenhoek’.