Category Archives: Vlist

Vlist, Krimpenerwaard – Wees extra alert op inbrekers!

In de maanden maart en april zijn er aanzienlijk meer woninginbraken gemeld in gemeente Vlist dan in de maanden daarvoor. Daarom een oproep: wees extra alert op inbrekers!

Met name buiten de dorpskernen, in het buitengebied, zijn er meer inbrakengemeld. Veelal bewoners van vrijstaande woningen in de buurt van de provincialewegen werden de afgelopen tijd slachtoffer van woninginbraak. Overigens zijn deinbraken niet alleen in gemeente Vlist opvallend toegenomen; in de heleKrimpenerwaard worden meer inbraken gemeld.

Wees alert!

De inbraken vinden vaak plaats in de vroege middag tot in het begin van deavond. Ziet u een verdacht voertuig of merkt u een verdachte situatie op? Belbij spoedeisende zaken 112. Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844. Depolitie doet veel om woninginbraken tegen te gaan, maar is voor een groot deelook afhankelijk van uw hulp.

Kijk kritisch naar uw woning

De gemeente organiseerde vorig jaar informatiebijeenkomsten over het themaVeiligheid. Een ex-inbreker gaf toen tips om woninginbraak te voorkomen. “Maakvan uw huis geen fort, maar maak het wel veilig. Inbrekers hebben niet veel tijdnodig om hun slag te slaan, dus maak het ze zo moeilijk mogelijk. Kijk kritischnaar losliggende ladders en andere zaken die als opstap gebruikt kunnen wordenen leg waardevolle spullen niet in het zicht. Daarmee voorkomt u dat eengelegenheidsinbreker in de verleiding komt om in te breken. Zorg daarnaast voorvoldoende licht en zicht (ook vanaf de straat) aan de voor- en achterzijdewaardoor uw woning minder aantrekkelijk wordt voor inbrekers”, aldus inbreker‘Willem’.

Voldoet uw woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)?

In veel gevallen komen de inbrekers binnen door ‘braak en verbreking’. Datwil zeggen dat zij de cilindersloten (vaak oude sloten) afbreken of ramen/deurenopenbreken door een ruit in te tikken of kozijnen open te breken. Een andereveelgebruikte methode is gaatjes boren in een deur en dan de hendels naar bovenof beneden schuiven. Al deze methodes zijn te voorkomen of worden in ieder gevalveel moeilijker gemaakt als de woning hang- en sluitwerk heeft wat voldoet aanhet PKVW. Op de

www.politiekeurmerk.nl

leest u meer informatie en tips over veilig wonen.

Krimpenerwaard – Politieteam houdt meer toezicht verkeersveiligheid

De politie in de Krimpenerwaard gaat komend jaar extra toezicht houden op de verkeersveiligheid in haar werkgebied en regelmatig verkeerscontroles houden. Alcohol- en snelheidscontroles, maar ook controles gericht op het landbouwverkeer.

Op de openbare wegen in de vijf gemeenten van de Krimpenerwaardrijdt veel landbouwverkeer dat op bepaalde wegen voor overlast zorgt (en somsvoor gevaarlijke situaties als deze niet aan de wettelijke eisen voldoen). Metde controles wil zij de overlast zo veel mogelijk beperken. Daarnaast kanlandbouwverkeer schade aan wegen toebrengen als voertuigen te zwaar (beladen)zijn. De Krimpenerwaard kampt zoals bekend een slappe bodemgesteldheid. Depolitie zal daarom ook regelmatig controleren op de ’15-tonswegen’ enoverbelading. Niet alleen het landbouw landbouwverkeer zal daar vaker opgecontroleerd worden, ook het gewone vrachtverkeer wordt daar in meegenomen.

Dinsdag 11 maart wordt er eerst een preventieve controlegehouden op landbouwverkeer, waarbij geen bekeuringen worden uitgeschreven. Hetstaat iedereen vrij om (zonder strafrechtelijke consequenties) zijnlandbouwvoertuig te laten controleren. Heeft men twijfels of zijnlandbouwvoertuig voldoet aan de wettelijke eisen, dan kan men daarmee zonder hetrisico van een bekeuring naar de controleplekken komen in de Krimpenerwaard. Na11 maart volgen er onaangekondigde controles op dit gebied en zal er wel wordenbekeurd bij overtredingen.

1ste controleplaats 09:30 uur tot 10:45 uur:
Zuidbroekse Opweg te Berkenwoude. Terrein van het Hoogheemraadschap.

|2de controleplaats 11:00 uur tot 12:15 uur:
Vrachtwagenparkeerplaats te Bergambacht

3de controleplaats 13:15 uur tot 14:30 uur:
Bedrijventerrein Kruiswijk te Vlist.

Vlist – Snelheidscontroles

De politie Krimpenerwaard deed de afgelopen periode meerdere snelheidscontroles.

Tussen 20 februari en 8 maart heeft de politie Krimpenerwaard op meerderedagen en verdeeld over de dag snelheidscontroles gehouden op de B-wegenBilwijkerweg, Beijerscheweg en Benedenkerkseweg in de gemeente Vlist. Dit heeftgeresulteerd in 18 bekeuringen voor het overschrijden van de maximum snelheidvan 60km/u. Tevens is er in deze periode op de Goudseweg een bestuurder van eentractor bekeurd die de maximaal toegestane snelheid van 25km/u ruim overschreed.De politie blijft de komende tijd op snelheid controleren.

Krimpenerwaard – Resultaten preventieve controle landbouwverkeer

De politie en de RDW hebben dinsdag 11 maart op twee locaties in Bergambacht en op één locatie in Vlist preventieve controles gehouden met betrekking tot landbouwverkeer. De controles waren vooral gericht op het informeren en het wijzen op gebreken bij landbouwvoertuigen en werktuigen. De controles worden voortgezet. Bij overtredingen zal er nu wel bekeurd worden.

De controles vonden plaats in Bergambacht op de Veerweg en deZuidbroek en in Vlist op de Oost-Vlisterdijk. Er zijn in totaal dertienlandbouwvoetuigen met aanhanger/uitrustingstuk en twee werktuigen gecontroleerd.Bij negen van deze voertuigen werden gebreken geconstateerd.

Dit varieerde van het niet hebben van reflectoren tot het hebbenvan scherpe delen. Bij een aanhanger werd door de medewerker van de RDWgeconstateerd, dat de remhevel niet in orde was. Bij een shovel stonden descherpe lepels, tijdens het rijden, te laag bij de grond. De bestuurder van deshovel, mocht niet verder rijden, Hij moest eerst maatregelen treffen voordathij verder kon.

Alle bestuurders hebben een informatiefolder meegekregen. Tevenszullen de betrokken bedrijven worden aangeschreven over de geconstateerdegebreken.

Beperken overlast

Op de openbare wegen in de vijf gemeenten van de Krimpenerwaard rijdt veellandbouwverkeer dat op bepaalde wegen voor overlast zorgt (en soms voorgevaarlijke situaties als deze niet aan de wettelijke eisen voldoen). Met decontroles wil zij de overlast zo veel mogelijk beperken. Daarnaast kanlandbouwverkeer schade aan wegen toebrengen als voertuigen te zwaar (beladen)zijn. De Krimpenerwaard kampt zoals bekend een slappe bodemgesteldheid. Depolitie zal daarom ook regelmatig controleren op de ’15-tonswegen’ enoverbelading. Niet alleen het landbouw landbouwverkeer zal daar vaker opgecontroleerd worden, ook het gewone vrachtverkeer wordt daar in meegenomen.

Haastrecht – Hennepkwekerij in schuur en slaapkamer

De politie heeft maandag 14 april twee hennepkwekerijen in een woning ontdek en ontmanteld. De politie kreeg die dag omstreeks 04.50 uur de melding dat er drie personen waren gezien bij een schuur van een woning aan de Zwarteweg.

Agenten gingen ter plaatse en troffen daar niemand meer aan. Wel werd in de schuur een hennepkwekerij aangetroffen met 56 henneppotten. Van 31 potten was de hennep al weggehaald. In de woning in een slaapkamer op de tweede etage werd een tweede kwekerij gevonden. In totaal heeft de politie in de kweekruimtes 153 planten geteld. De politie vermoedt dat er meerdere oogsten zijn geweest en doet verder onderzoek. Het energiebedrijf zal aangifte doen van de stroom. De politie moet de bewoner nog spreken.

Meld hennepkwekerijen

Hennepkwekers veroorzaken schade en overlast door lekkage en stank. Omdat hennepkwekerijen vaak provisorisch zijn ingericht is de kans op brand door kortsluiting of oververhitting groot. 10% van de woningbranden is te relateren aan hennepteelt. Dit levert dus risico’s op voor de veiligheid in de buurt. Door de overlast ontstaan spanningen of angstgevoelens bij buurtbewoners en wordt het leefklimaat in een woonwijk aangetast.

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij is? Bel de politie, 0900 – 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000. Hennep telen is een misdrijf, dus strafbaar. Politie, gemeente, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en energiebedrijven treden samen op tegen hennepkwekerijen. Zij verzamelen aanwijzingen en tips, ontmantelen de kwekerij en pakken de kweker stevig aan.

Haastrecht – Auto’s bekrast op de Hoogstraat, politie zoekt getuigen

In de avond van vrijdag 28 maart is een groot aantal auto’s op de Hoogstraat bekrast. Ter plaatse heeft de politie vijfentwintig auto’s geteld die krasschade hebben.

De voertuigen stonden geparkeerd tussen café Huis Den Hoek en industrieterrein Galgoord. Mogelijk zijn er nog meer benadeelden. Gedupeerden kunnen via internet aangifte doen. De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844.

Stolwijk – Resultaten snelheidscontroles afgelopen twee weken

De politie in de Krimpenerwaard heeft afgelopen twee weken meerdere snelheidscontroles gehouden op de Bilwijkerweg. De lasercontroles werden verricht na klachten bij de gemeente en Hoogheemraadschap over te hard rijden. Op deze weg is de maximumsnelheid 60 km/h. Op deze weg fietsen veel schoolgaande kinderen van Stolwijk naar Haastrecht en weer terug.

De politie heeft, in het kader van de verkeersveiligheid, besloten om voorlopig op deze locatie te blijven controleren. De politie let tijdens de controles ook op andere verkeersovertredingen, zoals het telefoneren tijdens het rijden. De controles vonden op verschillende tijdstippen plaats. Drie bestuurders werden op deze weg bekeurd. De hoogstgemeten snelheid was 85 km/h.

Donderdag 6 maart werd op de C.G. Roosweg (N210) eveneens op snelheid gecontroleerd. Vijf bestuurders werden bekeurd. De hoogstgemeten snelheid was 112 km/h, terwijl de maximum snelheid 80 km/h is. Naast deze bekeuringen werden vier andere bestuurders bekeurd voor het niet handsfree bellen.

Vrijdag 7 maart werd ook op de Beijerscheweg, ter hoogte van de ijsvereniging, een snelheidscontrole gehouden. Er waren 33 passanten, maar geen overtredingen. Diezelfde dag werd op de Goudseweg, buiten de bebouwde kom van Stolwijk, gecontroleerd. Daar reed een landbouwtractor met een hogere snelheid dan 25 km/h langs fietsers. Na een correctie was de overschrijding 18 km/h en een bekeuring van 149 euro.

Haastrecht, Stolwijk, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven – Toch nog waardevolle spullen in auto’s

Het aantal auto-inbraken ligt nog steeds hoog en autobezitters zijn nog onvoldoende alert op autokrakers. Dat bleek tijdens de actieweek ‘Geef autokrakers geen kans’. In de week van 3 tot en met 7 maart organiseerde de politie in Haastrecht, Stolwijk, Krimpen aan de Lek, Schoonhoven en Ouderkerk aan den IJssel preventieacties.

Hierbij controleerde de politie 345 auto’s. In 18 van de gevallen werden of kostbare goederen aangetroffen of de auto was niet op slot. De reacties van de wijkbewoners op de preventieacties waren positief.

Verdachte situatie? Bel de politie!

Om de auto-inbraken te stoppen houdt de politie extra toezicht in hotspotgebieden, maar ook u kunt helpen. Let u op verdachte situaties zoals het gluren in een rij auto’s. Auto-inbrekers gluren ook vaak in verschillende auto’s, op zoek naar een achtergelaten tas, telefoon of navigatiesysteem. Op de uitkijk staan. Auto-inbrekers werken vaak samen. Eén van de dieven staat bijvoorbeeld op de uitkijk, terwijl een andere dief wacht op een seintje. Ze houden daarbij vaak contact via mobiele telefoons. Een paar keer terugkomen. Een auto-inbreker is op zoek naar het juiste moment om toe te slaan. Om de omgeving en de situatie goed in zich op te nemen, komt de verdachte vaak een aantal keer terug. Lang rond een auto hangen; Voordat een auto-inbreker toeslaat, is hij vaak lang te zien in de buurt van de auto. Soms wordt er vooraf zelfs uitgebreid tegenaan gehangen of geleund. Ziet u dit soort situaties? Noteer signalementen en kentekens en bel altijd de politie via 112. De politie kan dan snel ter plaatse zijn om de auto-inbrekers aan te houden. Alle informatie is welkom én nodig, zodat de politie daders kan opsporen en oppakken.

Krimpenerwaard – Resultaten preventieve controle landbouwverkeer

De politie en de RDW hebben dinsdag 11 maart op twee locaties in Bergambacht en op één locatie in Vlist preventieve controles gehouden met betrekking tot landbouwverkeer. De controles waren vooral gericht op het informeren en het wijzen op gebreken bij landbouwvoertuigen en werktuigen. De controles worden voortgezet. Bij overtredingen zal er nu wel bekeurd worden.

De controles vonden plaats in Bergambacht op de Veerweg en de Zuidbroek en in Vlist op de Oost-Vlisterdijk. Er zijn in totaal dertien landbouwvoetuigen met aanhanger/uitrustingstuk en twee werktuigen gecontroleerd. Bij negen van deze voertuigen werden gebreken geconstateerd.

Dit varieerde van het niet hebben van reflectoren tot het hebben van scherpe delen. Bij een aanhanger werd door de medewerker van de RDW geconstateerd, dat de remhevel niet in orde was. Bij een shovel stonden de scherpe lepels, tijdens het rijden, te laag bij de grond. De bestuurder van de shovel, mocht niet verder rijden, Hij moest eerst maatregelen treffen voordat hij verder kon.

Alle bestuurders hebben een informatiefolder meegekregen. Tevens zullen de betrokken bedrijven worden aangeschreven over de geconstateerde gebreken.

Beperken overlast

Op de openbare wegen in de vijf gemeenten van de Krimpenerwaard rijdt veel landbouwverkeer dat op bepaalde wegen voor overlast zorgt (en soms voor gevaarlijke situaties als deze niet aan de wettelijke eisen voldoen). Met de controles wil zij de overlast zo veel mogelijk beperken. Daarnaast kan landbouwverkeer schade aan wegen toebrengen als voertuigen te zwaar (beladen) zijn. De Krimpenerwaard kampt zoals bekend een slappe bodemgesteldheid. De politie zal daarom ook regelmatig controleren op de ’15-tonswegen’ en overbelading. Niet alleen het landbouw landbouwverkeer zal daar vaker op gecontroleerd worden, ook het gewone vrachtverkeer wordt daar in meegenomen.

Vlist – Snelheidscontroles

De politie Krimpenerwaard deed de afgelopen periode meerdere snelheidscontroles.

Tussen 20 februari en 8 maart heeft de politie Krimpenerwaard op meerdere dagen en verdeeld over de dag snelheidscontroles gehouden op de B-wegen Bilwijkerweg, Beijerscheweg en Benedenkerkseweg in de gemeente Vlist. Dit heeft geresulteerd in 18 bekeuringen voor het overschrijden van de maximum snelheid van 60km/u. Tevens is er in deze periode op de Goudseweg een bestuurder van een tractor bekeurd die de maximaal toegestane snelheid van 25km/u ruim overschreed. De politie blijft de komende tijd op snelheid controleren.