Category Archives: Oude Wetering

Twee bruggen over de ringvaart worden vervangen

NIEUWE WETERING, OUDE WETERING – De Meerbrug en de Weteringbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer zullen vervangen worden door nieuwe, bredere bruggen. De kosten van de verbreding wordt in elk geval voor een deel betaald door Royal Van Lent Shipyard op Kaageiland.

Op dit moment zijn de bruggen breed genoeg voor schepen tot 12 meter (Meerbrug) of 12,75 meter (Weteringbrug). Om grotere jachten te kunnen bouwen (tot 70 meter lang) is het nodig om de bruggen te verbreden.

Het Haarlems Dagblad:

Over het kostenplaatje wil Van Lent geen uitspraken doen. ,,De Meerbrug moet sowieso vervangen worden, die is niet meer van deze tijd’‘, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. ,,Wij willen graag een hogere en bredere brug, vandaar dat we er een kleine bijdrage aan leveren.’‘

Haarlems Dagblad: Meerbrug en Weteringbrug over Ringvaart vervangen

Inbraak Digros

OUDE WETERING – Maandag 8 februari even voor 01.00 uur is ingebroken in supermarkt Digros aan de Meerkreuk. Men heeft een ruit ingeslagen om binnen te komen. 
Vervolgens werden binnen rolluiken geforceerd waarna er rookwaren zijn gestolen. Een getuige zag een auto wegrijden via de Alkemadelaan richting de A4. Een zoekslag in de omgeving leverde echter geen aanhouding op. De politie doet verder onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844.

Deze week in Team West

Vanavond wordt in het opsporingsprogramma Team West aandacht gevraagd voor twee overvallen op de supermarkt MCD in Gouda, een overval en een inbraak op de C1000 in Reeuwijk en twee inbraak pogingen aan de Meerkreuk in Oude Wetering.

Twee overvallen op de supermarkt MCD   
Op maandag 21 september wordt, omstreeks 06.30 uur, de MCD supermarkt aan het Driewegplein in Gouda overvallen door twee gewapende mannen. Onder bedreiging van een vuurwapen eisen de twee gemaskerde overvallers geld. Op 26 november, rond 08.00 uur ’s ochtends, is het weer raak. Op identieke wijze deze supermarkt wederom overvallen. Mogelijk door dezelfde daders.

Overval C1000 Reeuwijk    
Op woensdag 16 december, omstreeks 06.30 uur, wordt de C1000 op de Miereakker in Reeuwijk overvallen door twee gewapende mannen. Het personeel wordt gedwongen geld af te geven. De overvallers komen binnen aan de achterzijde van het pand, waar normaal gesproken de goederen in ontvangst worden genomen. Met de buit verdwijnen de mannen.

Een goede week later wordt er aan de voorzijde van het pand ingebroken en worden alle sigaretten gestolen. Graag lossen wij deze zaak op, en kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Heeft u iets gezien, laat het ons weten.

Poging inbraak Digros in Oude Wetering    
Op donderdag 6 november, rond 01.20 uur, proberen twee mannen in te breken bij de Digros aan de Meerkreuk in Oude Wetering. Wanneer het niet lukt de winkel binnen te komen, proberen ze binnen te komen bij het slijterijgedeelte. Ook dit lukt niet, wie herkent deze daders?

Team West wordt dinsdag om 17.21 uur uitgezonden en vanaf 19.21 uur elk uur de hele nacht herhaald. Woensdag wordt Team West om 07.21 uitgezonden waarna het elk uur herhaald wordt tot 13.21 uur.

Wegslepen vaartuigen Oude Wetering in januari

De provincie Zuid-Holland gaat vanaf 5 januari 2010 vaartuigen wegslepen die illegaal een vaste ligplaats innemen aan de kade van de Kerkstraat en Veerstraat in Oude Wetering. Dat gebeurt op basis van bestuursdwang. Op 22 juli 2009 heeft de provincie met stickers aangekondigd te gaan handhaven. Eigenaren zijn per brief ingelicht en hebben tot en met 30 september de gelegenheid gekregen om een andere ligplaats te zoeken. 
Op 15 december 2009 wordt op alle schepen een bestuursdwang¬beschikking geplakt. De provincie Zuid-Holland zal de kosten die verbonden zijn aan de toepassing van bestuursdwang op de overtreders verhalen. 
Het is verboden om zonder ontheffing een vaste ligplaats in te nemen in een provinciale vaarweg. Er is sprake van het innemen van een vaste ligplaats als een vaartuig steeds terugkeert naar dezelfde ligplaats en/of langer dan 3 x 24 uur een ligplaats inneemt.   
De provincie heeft de bevoegdheid te handhaven op de vaarwegen en bestuursdwang toe te passen. In dit geval betekent het dat schepen in de Oude Wetering die op 5 januari 2010 niet zijn weggehaald op kosten van de eigenaar kunnen worden weggesleept en in bewaring gesteld.

Kinderen groep 7 Kaag en Braassem maken kennis met cultureel erfgoed

ROELOFARENDSVEEN – Vrijdag 5 juni maken 220 leerlingen uit groep 7 van 9 basisscholen uit Kaag en Braassem een fietspuzzeltocht langs het culturele erfgoed in de gemeente. Deze tocht wordt door de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) georganiseerd in het kader van de fusie van de gemeente.

De fietspuzzeltocht start om 10.00 uur, elke school gaat van start in het eigen dorp. De kinderen maken tijdens de tocht kennis met het culturele erfgoed en de nieuwe gemeente. De deelnemers krijgen een boekje met de beschrijving van de fietspuzzeltocht en de begeleiders krijgen daarnaast ook nog een kaart van de gemeente Kaag en Braassem met alle culturele erfgoederen erop.

Wethouder Jan Uit den Boogaard geeft om 10.00 uur bij het gemeentehuis het startschot voor de fietstocht aan de leerlingen van RKB de Roelevaer.

Schema startplaatsen (10.00 uur):

· De Kinderbrug: Paardenbrug Rijpwetering

· De Roelevaer: gemeentehuis Kaag en Braassem

· De Mariaschool: sluisje Roelofarendsveen

· De Meerpaal: eigen school.

· De Gerardus: pont Oude Wetering.

· De Elckerlyc: museum Oud Alkemade

· De Schakel (Roelofarendsveen): pont Oude Wetering (10.15 uur)

· De Kleine Wereld: kerk Johannes de Doper Leimuiden

· De Torenvalk: Dom Rijnsaterwoude

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen Kaag en Braassem

ROELOFARENDSVEEN – Op woensdag 29 april 2009 heeft burgemeester van Kaag en Braassem de versierselen behorend bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de volgende personen:

Mevrouw H.M. Brunt-Borst

Mevrouw H.M. Brunt-Borst is secretaris bij de STIWO (Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade/Woubrugge). Sinds 1992 doet zij dit tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. Ook bezoekt mevrouw Brunt-Borst regionale bijeenkomsten voor de Wmo. Mevrouw Brunt-Borst is in de periode 2000 tot 2008 actief raadslid geweest voor de gemeente Jacobswoude. Mevrouw Brunt-Borst is iemand die pas tevreden is als alles goed geregeld is. Zij zal zich tot het uiterste inzetten om haar taak goed te vervullen.

De heer J.A.M. de Boer

De heer J.A.M. de Boer is verzorger van de begrafenisvereniging St. Barbara in Rijnsaterwoude. Aangezien elke begrafenis/crematie anders is moet de heer J.A.M. de Boer beschikken over een groot aanpassings- en improvisatievermogen. De heer de Boer gaat jaarlijks langs de deuren om de contributie voor de St. Barbara op te halen, zodat hij persoonlijk contact houdt met de leden. De heer de Boer stelt zich tevens beschikbaar op voor Tafeltje Dekje om maaltijden te halen bij verzorgingstehuis Woudsoord in Woubrugge en te bezorgen bij inwoners van Rijnsaterwoude.

Mevrouw L.M.A. Selderbeek

Mevrouw L.M.A. Selderbeek is sinds 2001 bestuurslid van de STIWO (Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade/Woubrugge). Mevrouw Selderbeek heeft zich al die jaren in het bijzonder ingezet voor Tafeltje Dekje. Zij was en is nog steeds de drijvende kracht achter de organisatie voor de warme maaltijdvoorzieningen in Leimuiden, Bilderdam en Rijnsaterwoude. Sinds januari 2001 houdt mevrouw Selderbeek zich bezig met STIWO’s lijfblad “Senioren Informatie”.

Los van deze twee vrijwillige jobs heeft mevrouw Selderbeek een groot aantal senioren wegwijs gemaakt in het gebruik van de computer. Mevrouw Selderbeek is daarnaast 11 jaar lang raadslid geweest voor de gemeente Jacobswoude.

De heer J. Vitters

De heer Vitters is sinds 1990 een gedreven en trouwe brandweerman (chauffeur-pompbediener). Ook is de heer Vitters een stuwende kracht bij “Altijd Paraat”, de personeelsvereniging van de brandweer in Woubrugge. Verder is de heer Vitters sinds 1983 koster bij de Gereformeerde Kerk van Woubrugge en regelt hij ook werkzaamheden rond de bijeenkomsten die in het kerkgebouw en de vergaderruimte worden gehouden. Op 21 september 2008 was de heer Vitters 25 jaar werkzaam voor deze kerk.

Mevrouw C.J.M. de Jong-Klein

Mevrouw De Jong heeft sinds 1981 alle uren die nodig waren de kantine beheerd en onderhouden van Voetbalvereniging Alkmania. Mevrouw De Jong helpt ook mee met het organiseren van belangrijke activiteiten en zij wast wekelijks de kleding van de elftallen van de herenselectie. Mevrouw de Jong is één van die mensen die binnen een kleine gemeenschap onmisbaar zijn vanwege hun vrijwilligerswerk.

De heer P.J. de Jong

De heer De Jong heeft zich sinds 1981 op diverse vlakken belangeloos ingezet voor Voetbalvereniging Alkmania. In 1975 is de heer De Jong jeugdleider geworden van Alkmania en sinds 1978 tot heden is hij ook bestuurslid in diverse commissies voor de voetbalvereniging. De heer De Jong heeft daarnaast van 1981 tot 1996 volledig de kantine gedraaid bij deze voetbalvereniging.

De heer C.G. de Jong

De heer De Jong was van 1980 tot 1985 voorzitter van de Drumfanfare Mavileo, van 1996 tot 2000 redactielid van het verenigingsblad en hij heeft zijn medewerking verleend bij jubilea van deze drumfanfare in 1990, 2000 en 2005. Daarnaast was de heer De Jong actief voor schietvereniging Express in Halfweg en was hij voorzitter van de projectgroep Veilig Wonen in Leimuiden.

Nu is hij nog voorzitter van de Stichting het Nederlandsche Rijwielbelastingplaatje. In dit kader verzorgt hij spreekbeurten voor schooljeugd, verstrekt informatie aan belangstellenden en heeft hij medewerking verleend aan de totstandkoming van een boekje over het fietsplaatje en een bureau agenda 2009 over het thema “fiets”.

De heer C.N.A. van der Poel

Van 1969 tot 1981 is de heer Van der Poel lid geweest van de Stichting Hugo van der Poelfonds en sinds 1981 is hij voorzitter van deze Stichting. De Stichting heeft als doelstelling om met behulp van geld of geschenken het leven van zieken, bejaarden, eenzamen of behoeftige inwoners van gemeente Kaag en Braassem te veraangenamen.

De heer van der Poel is van 1962 tot 1974 lid geweest van het kerkbestuur R.K. Parochie, van 1980 tot 1990 bestuurslid van Voetbalvereniging Oud Ade (VVOA) en van 1990 tot 2004 voorzitter van Voetbalvereniging ROAC ’79.

Locatie en tijdstip uitreiking onderscheidingen

De Koninklijke Onderscheidingen zijn om 10.00 uur uitgereikt in de raadszaal van het gemeentehuis van Kaag en Braassem te Roelofarendsveen.

Vrouw raakt bij aanrijding gewond

ROELOFARENDSVEEN – Een 79 jarige vrouw uit Oude Wetering is woensdag 22 april rond 19.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding die zij had met een auto die bestuurd werd door een 46 jarige plaatsgenoot. Dit gebeurde op het Westeinde terhoogte van het Viaductpad. De vrouw stal daar met haar fiets de weg over. De vrouw is met beenletsel overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de juiste toedracht van het ongeval.

Auto raakt van pont af

OUDE WETERING – Een auto die bestuurd werd door een vrouw uit Oude Wetering is dinsdag 20 januari rond 13.20 uur van de pont geraakt en in het water van de Wetering terecht gekomen. De vrouw is er met een nat pak en schrik vanaf gekomen.

De vrouw kwam vanaf de Heilige Geestlaan in Leimuiden en reed de pont op die de verbinding onderhoudt met de Veerstraat in Oude Wetering. Op het moment dat de vrouw met de pontbaas afrekende, kwam de auto in beweging, reed door de slagboom heen het water van De Wetering in. De pontbaas en een buurtbewoner schoten haar te hulp en brachten haar snel op het droge. In een woning aan de Westerdijk kon zij op adem en temperatuur komen. Waardoor de auto in beweging kwam is nog niet duidelijk. De brandweer verleende assistentie bij het bergen van de auto.

Aanrijding auto en fiets

OUDE WETERING – Zondagmiddag 4 januari rond 17.15 uur is een 15 jarige fietsster uit Oude Wetering aangereden op de Alkemadelaan. Zij reed op de rotonde en werd over het hoofd gezien door een 20 jarige automobiliste uit Utrecht. De fietsster is per ambulance naar het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp vervoerd, waar zij behandeld is aan nek- en beenklachten.

Het einde van Jacobswoude en Alkemade

31 december 2008 zal voor de inwoners van Jacobswoude en Alkemade misschien wel een historische dag zijn. Vanaf 1/1/2009 bestaan deze gemeentes namelijk niet meer. Zij gaan samen verder als de gemeente “Kaag en Braassem”.

Gek genoeg geeft de website www.kaagenbraassem.nl alleen maar weer dat er in de toekomst een site gaat komen. Dat is een beetje jammer natuurlijk, maar misschien dat het morgen opgelost is ?

image