Category Archives: Kaag

Geen witte voetjes

Om bewoners te waarschuwen voor insluiping verspreidde de politie de afgelopen dagen witte voetjes. Met de zomer in het vooruitzicht gingen politieagenten de wijken en buurten in om via openstaande ramen of deuren een zogenaamd ‘wit voetje’ in woningen neer te leggen. De politie werd daarbij geholpen door politievrijwilligers. Met deze actie wilde de politie laten zien hoe makkelijk het voor een insluiper is om binnen te komen en spullen te stelen.

In de campagneweek ‘Witte Voetjes’ tegen insluipers zijn agenten van het team Kaag en Braassem samen met politie vrijwilligers iedere avond op pad geweest om inwoners te waarschuwen voor insluipers. Bij geen van de gecontroleerde woningen troffen zij onbeheerd openstaande ramen of deuren aan. De agenten gebruikten social media als Facebook en Twitter om bewoners te attenderen op het gevaar van openstaande tuindeuren, ramen (van kelderboxen)en deuren van woningen als niemand daar direct zicht op heeft.

Hoe u het insluipers moeilijk maakt

 • Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft openstaan niet onbeheerd, ook niet om te douchen, slapen of bijvoorbeeld boven te stofzuigen. Leg ook geen waardevolle spullen in het zicht, zoals laptop, fotocamera of portemonnee.
 • Sluit ’s nachts ramen en deuren. Inbrekers of insluipers hebben maar weinig ruimte nodig om binnen te komen. Kijk dus ook uit met een open bovenlicht.
 • Toch een raampje open? Zet dan alleen het raam open waar een inbreker niet bij kan of een raam dat is voorzien van een goedkeurde barrièrestang of –rek.
 • Laat geen sleutels aan de binnenkant van een deur of raam in het slot zitten.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=ubH8oViMFFk

Kluis gestolen bij bedrijfsinbraak, politie zoekt getuigen

De recherche onderzoekt een bedrijfsinbraak aan de Boskade. Op donderdag 25 december werd er door drie onbekende mannen, omstreeks 21.00 uur ingebroken waarbij een kluis werd weggenomen.

De daders wisten de kluis met geweld van zijn plek te krijgen en deze uiteindelijk in een vluchtauto mee te nemen. Toen de eigenaar van de zaak rond die tijd bij zijn bedrijf aan de Boskade aan kwam zag hij de drie mannen op hem af lopen. Toen hij hen vroeg wat zij daar deden namen zij de benen richting de Van Klaverweideweg. Een van hen wist hij nog vast te pakken toen zij op de vlucht sloegen. De verdachte wist zich echter los te rukken, waarbij ze de eigenaar op de grond achterlieten en er in een auto vandoor gingen.

Signalement

Dader 1: Gaat om een vermoedelijk Oost Europese man tussen de 30 – 40 jaar oud. Hij is tussen de 1.75 m – 1.80 m lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg die dag donkere kleding en heeft donker haar.

Dader 2: Het signalement van de tweede dader komt nagenoeg overeen met het signalement van dader 1.

Dader 3: Gaat om een vermoedelijk Oost Europese man tussen de 35 – 40 jaar oud. Hij is tussen de 1.85 m – 1.90 m lang en heeft een stevig tot dik postuur. De man had een kaalgeschoren hoofd, maar een ongeschoren gelaat. Hij droeg die dag een zwart trainingspak met een witte streep over de mouw. Verder droeg hij zwarte schoenen.

Voertuig: De mannen vertrokken na de inbraak in een lichtgrijze vierdeurs Renault Megane (oud model), voorzien van Nederlandse kentekenplaat. Toen de daders in dit voertuig vluchtten, reed er op de Klaverweideweg een voertuig, model stationwagen, voor hen. De politie komt graag in contact met de bestuurder van dit voertuig.

Oproep getuigen

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben die kan leiden tot de aanhouding van de daders van deze inbraak. U kunt contact opnemen met de recherche Ter Aar via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Gouda, Alphen, Leiden, Noordwijk en omgeving – Veel boetes geïnd bij actieweek politie-eenheid Den Haag

De politie in de eenheid Den Haag besteedde de afgelopen week extra aandacht aan openstaande boetes en –gevangenisstraffen. In totaal werden 153 mensen aangehouden met een totaal van 2971 dagen aan openstaande gevangenisstraf en werd er voor bijna €230.000 aan openstaande boetes geïnd.

In de gemeentes in het gebied van voormalig politiekorpsHollands-Midden werden elf personen aangehouden die in totaal nog ruim 200 dagengevangenisstraf hadden openstaan. In totaal waren zij en meerdere anderewanbetalers verantwoordelijk voor een openstaande boete van €28.831,25.

De politie die actief is in de regio Gouda heeft in totaal ruim100 huisbezoeken gedaan. Hier werden onder andere boetes geïnd en meerderegoederen buiten gebruik gesteld, waaronder een personenauto en een snorfiets.Tijdens de bezoeken aan huis bleek dat een deel van de huishoudens inmiddelsafspraken/een regeling met het CJIB had getroffen omtrent afbetaling.

De politie in het gebied Kaag en Braassem organiseerdevrijdagavond 7 november een grote verkeerscontrole en ANPR-actie op de N11/A4.ANPR staat voor Automatic Numberplate Registration. Passerende voertuigen wordengescand, waardoor politieagenten direct kunnen zien of de eigenaar van hetvoertuig openstaande boetes of anderszins heeft. Op die manier werden ruim45.000 auto’s gescand, 82 personen staande gehouden en voor ruim €10.000 aanopenstaande boetes geïnd.

Overig

Naast de basisteams van de politie, zette ook andere dienstenbinnen de politie-eenheid Den Haag zich in voor deze actie. Zo spoorde hetEVA-team drie personen op die tezamen nog 130 dagen gevangenisstraf open hebbenstaan. Het EVA-team speurt verdachten op, de zogenaamde grote vissen uit devijver, met hoge straffen. Ook de spoorwegpolitie besteedde extra aandacht aande openstaande boetes en hielden zes personen aan voor 83 dagen gevangenisstraf.

Landelijke actie

Deze landelijke estafette-actie werd dit jaar voor het eerstgeorganiseerd onder de vlag van de nationale politie. Met de actie wil depolitie laten zien dat niemand zijn of haar boete of opgelegde straf ontloopt.Boetes moeten nu eenmaal worden betaald en straffen uitgezeten. Niemand mag dedans ontspringen. De politie Den Haag heeft het stokje overgedragen aan deEenheid Limburg en de Eenheid Amsterdam, waar de komende week extra aandachtwordt besteed aan het innen van openstaande boetes en -gevangenisstraffen.

Kaag en Braassem – Resultaten vaarcontrole op het water

Het politieteam Nieuwkoop-Kaag en Braassem heeft op zaterdag 6 september tussen 11.00 en 17.00 uur een integrale vaarcontrole gehouden op diverse wateren in haar werkgebied. Negen schippers en vier politieboten werden ingezet. Ook de provincies Noord- en Zuid-Holland waren aanwezig met beide een surveillance vaartuig.

De controles vonden plaats binnen de gemeente Kaag en Braassem,op het Braassemermeer, het Paddegat en de Wetering. Daarnaast werd ergecontroleerd op de Ringvaart in Haarlemmermeer (provincie Noord-Holland ), eenbelangrijke vaart tussen Oude Wetering en de Kagerplassen. Tijdens de controlewerd er gelet op het negeren van het rode verkeerslicht bij de Weteringbrug ende Meerbrug (Nieuwe Wetering ), snelle motorboten, vaarbewijs,aanwezigheidregistratienummers, reddingsvesten, brandblussers endodemansknoppen. De controles waren niet alleen gericht op de pleziervaart, maarook op de commerciële vaart; binnenschippers en kleine maar ook grotepassagiersschepen.

Een klein aantal schippers was niet in het bezit van eenvaarbewijs, het niet voorhanden hebben en/of gebruik van de dodemansknop enoverschrijding van de maximum snelheid. Zij zijn hiervoor bekeurd. Eencommercieel passagiersschip wordt nader onderzocht na het aantreffen vanonregelmatigheden. De schipper had niet de juiste papieren voor het vervoerenvan het aantal passagiers.

Nieuwkoop – Resultaten milieucontroles

In de week van 30 juni heeft het politieteam Nieuwkoop-Kaag en Braassem extra ingezet voor het milieu. In samenwerking met Natuurmonumenten zijn er op de Nieuwkoopse Plassen controles gehouden op het gebied van de Visserijwet en het lozen van afval in het water.

In het gebied Kaag en Braassem zijn er voor soortgelijkecontroles politieboten ingezet. Daarnaast is er bij de afrit A4, Hoogmade en bijde Leimuiderbrug (N207) gericht toezicht gehouden op transport van afvalstoffen.Er zijn in totaal negen processen-verbaal opgemaakt voor onder: het vissen metlevend aas, het vissen zonder toestemming van de rechthebbende, als particulierzich op onjuiste wijze ontdoen van afvalstoffen, het motorisch varen in eenstiltegebied en het vervoeren van vervuilde grond zonder hiervoor de nodigedocumenten te kunnen overhandigen.

De komende tijd zal de politie vaker op de Milieuwetgevingcontroleren. Mocht u informatie hebben met betrekking tot een milieuovertredingdan kunt u hierover contact opnemen met politieteam Nieuwkoop-Kaag en Braassemvia 0900 – 8844.

 

Buitenkaag – Gewonde bij ongeval A44

Maandagochtend heeft een ongeval plaatsgevonden op de A44 ter hoogte van de Kaagbrug.

Een 41-jarige automobilist uit Rotterdam zag te laat dat er sprake was vanfilevorming op de linkerbaan en botste op de auto voor hem met daarin een25-jarige vrouw uit Oegstgeest. Bij deze manoeuvre week de man uit naar rechtswaarbij een vrachtwagen werd geraakt, de 52-jarige vrachtwagenchauffeur isongedeerd. Deze kwam botste tegen een 22-jarige automobilist uit Vlijmen, ookdeze man is ongedeerd. De automobiliste uit Oegstgeest is met onbekend letselnaar het ziekenhuis overgebracht, de man uit Rotterdam is ter plekke doorambulancepersoneel behandeld.

Regio Den Haag – Bewoners halen wit voetje

Om inwoners te waarschuwen voor insluipers werden in de week van 19 t/m 23 mei bij ruim 850 onbeheerd niet afgesloten ramen en deuren witte voetstappen neergelegd. Met deze preventieactie proberen de politie en haar partners bewoners alert te maken op de risico’s van insluiping.

De witte voetstappen hadden namelijk ook van een inbreker kunnenzijn! Alleen in dat geval hadden de bewoners waarschijnlijk waardevolle spullenmoeten missen. De preventieacties werden gehouden in samenwerking met deverschillende gemeentes, buurtpreventen, vrijwilligers, studenten en handhavers.

Alphen aan den Rijn

In de actieweek zijn ROC-studenten samen met politiemensen dewijk ingegaan om, daar waar nodig, witte voetjes achter te laten. Bij veelwoningen stonden ramen/deuren onbeheerd open. Gedurende de week zijn er voetjesachtergelaten in Beerendrecht (3), Componistenbuurt (16), Oude Ambachtenbuurt(18), Kerk en Zanen (4) en Boskoop (2). De bewoners werden aangesproken. Zereageerden positief op de actie en beloofden beterschap. Mensen die niet thuiswaren troffen bij terugkomst een informatiefolder in hun brievenbus.

Bodegraven-Reeuwijk

Op vrijdag 23 mei tussen 09.30 uur en 11.00 uur werd depreventieactie uitgevoerd binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bij vijfwoningen stond de achterdeur open en is een wit voetje met informatiepakketachtergelaten. Verder werden hier en daar witte voetjes achtergelaten in schurenen/of in niet afgesloten achtertuinen.

Delft

Op woensdag 21 mei kwam de ‘witte voetjesactie’ naar dePoptahof. Bij 17 van de 250 gecontroleerde woningen stonden ramen aan devoorzijde open en werd een voetje achtergelaten. De bewoners ontvingen eeninformatiepakket met preventietips.

Den Haag

Meerdere wijken in Den Haag werden onderworpen aan het scherpeoog van de politie en meewerkende partners. In totaal werden er zo’n 530 wittevoetjes neergelegd bij insluipgevoelige objecten.

Gedurende de campagneweek zijn op verschillende dagen in hetWateringseveld in de buurten Hoge en Lage Veld, Parkbuurt Oosteinde, de Vijversen de Eilanden woningen gecontroleerd op open ramen en deuren zonder directtoezicht. Op het Hoge en Lage veld zijn bij respectievelijk 5 en 3 woningenwitte voetjes achtergelaten. Ook in de andere buurten was daar vanwege openramen en/of deuren aanleiding voor. Ook in de Rades is een voetjesactiegehouden. Bij 60 woningen werden ramen en/of deuren open aangetroffen zonderdaarop direct toezicht was.

In de Schilderwijk en Transvaal werd bij 22 woningen een witvoetje achtergelaten.

In de wijken Kortenbos en het Oude centrum werkte de politiesamen met het buurtinterventieteam en studenten Veiligheid van hetMondriaancollege. In Kortenbos stonden meerdere ramen open. Hier zijn ongeveer120 woningen bekeken en in totaal 16 witte voetjes en informatiebrievenuitgereikt. In de wijk het Oude Centrum, omgeving Nieuwe Molstraat, Wagenstraaten Boekhorststraat, werden ongeveer 100 woningen bekeken en in totaal 10 wittevoetjes en informatiebrieven brieven uitgereikt.

Woningen in het Laakkwartier werden zowel overdag als ’s avondsbekeken. In totaal werden bij 84 woningen ramen en deuren open aangetroffenzonder dat bewoners zelf daar direct controle op hadden. In de meeste gevallenging het om ramen aan de straatzijde. In een enkel geval stond zelfs eenvoordeur uitnodigend open of ging het om ramen aan de achterzijde of zijkant vande woning of op een eenvoudig bereikbaar balkon. Tien bewoners konden directworden aangesproken om de actie uit te leggen en preventietips te geven. Deoverige bewoners kregen een informatiebrief in de bus.

In Loosduinen, waar 2.000 woningen werden gecontroleerd, werden200 witte voetjes achtergelaten. De bewoners reageerden zeer geïnteresseerd enpositief op de actie.

In De Landen, Bezuidenhout-West en Benoordenhout werden intotaal ruim 1250 woningen gecontroleerd. In De Landen, waar 250 woningen bekekenwerden, was er geen aanleiding om witte voetjes achter te laten. In de anderewijken stonden bij 30 woningen ramen en/of deuren open zonder direct toezicht en’s nachts bleek bij een bedrijf de voordeur niet afgesloten te zijn.

In de omgeving van de Valkenboskade, Verademing Irisplein enKwartellaan en in de Heesterbuurt, Vogelwijk en de Vruchtenbuurt werden bij 70van de 3.500 gecontroleerde woningen geopende ramen en deuren gevonden. In deHeesterbuurt hadden de bewoners het ’t beste voor elkaar. Daar werden op 650woningen slecht 2 voetjes uitgereikt. De Vruchtenbuurt scoorde slechter, met 60voetjes op 600 woningen.

In Leidschenveen richtte de politie zich samen met gemeentelijkehandhavers en leden van het buurtpreventieteam, op de omgeving van deSnoekbaarssingel. In totaal zijn zo’n 650 woningen bezocht, waarbij in 2gevallen witte voeten werden geplaatst.

Gouda

In Gouda was het de beurt aan de wijken Oosterwei/Goverwelle ende Kadebuurt. In 12 gevallen was er aanleiding om een voetje achter te laten. Intotaal werden zo’n 350 huizen bekeken.

Kaag en Braassem

Het politieteam in Kaag en Braassem hield op dinsdag 20 mei ineen aantal woonkernen preventieve controles. Daar bleek dat de bewoners hetprima voor elkaar hadden. Er werden geen woningen aangetroffen met open ramenen/of deuren zonder dat er direct toezicht op was. In Roelofarendsveen werd hieren daar wel een wit voetje achter gelaten.

Krimpenerwaard

Ook woonkernen in de Krimpenerwaard kregen zowel in de middag-als avonduren onverwachts bezoek. Bij ongeveer 70 woningen stonden ramen en/ofdeuren open zonder dat de bewoners er direct toezicht op hadden en dus werd ereen wit voetje achtergelaten.

Leidschendam-Voorburg

De wijkagent van Leidschendam-Zuid hield op donderdag 22 meitussen 21.00 en 23.00 uur in samenwerking met het buurtpreventieteam een ‘wittevoetenactie’. Ruim 400 woningen werden gecontroleerd, waarbij vijf woningenwerden aangetroffen met een open raam of deur. Ook hier gold dat er geen directtoezicht op was. Een wit voetje voor de bewoners was het resultaat.

Hillegom

In het kader van de witte voetjesactie ging politieteamBollenstreek-Noord woningen in de wijk Elsbroek bekijken. Bij verschillendewoningen werden ramen en/of deuren open aangetroffen zonder dat er directtoezicht op was. Vanwege het verhoogde risico op insluiping “verdienden” debewoners een wit voetje.

Pijnacker-Nootdorp

Op dinsdagavond 20 mei, tussen 19.00 en 20.30 uur, was het debeurt aan de wijken Tolhek en Keizershof in Pijnacker. Bij 10 adressen werdenramen en deuren zonder direct toezicht open aangetroffen. Dit was met name aande voorzijde van woningen. Ook zagen de agenten vuilcontainers aan debuitenzijde tegen schuttingen van achtertuinen, waardoor het wel heel makkelijkwordt voor dieven om in de tuin te komen. De bewoners is uitgelegd datinsluipers van deze gelegenheid gebruik maken en maar weinig tijd nodig hebbenom iets waardevols uit een woning te halen.

Wassenaar

In Wassenaar zijn de bewoners van wijken ‘De Kieviet’,‘Kievitduin’ en ‘Nieuw Wassenaar’ zich goed bewust van de risico’s bij het openzetten van ramen en deuren. In de campagneweek werden daar zo’n 250 huizenbekeken en bleek er op alle open ramen en deuren toezicht te zijn. Helaas wasniet iedereen in Wassenaar zo alert, want er werden in Kerkehout, Deijleroord enhet Rode Dorp in totaal zo’n 35 witte voetjes achtergelaten. Naast openstaanderamen troffen agenten hier en daar ook sleutels in sloten en openstaande schurenen garages.

Zoetermeer

In de wijken Segwaert, Buytenweg, Palenstein, Dorp en Meerzichtgingen wijkagenten samen met buurtpreventieleden van het WAS-team op onderzoekuit. In 70 gevallen was er aanleiding om een wit voetje achter te laten. Naasthet informatieve gesprek met de bewoners en het informatiepakket, kregen sommigebewoners het advies om in de voortuin wat snoeiwerk uit te voeren voor een beterzicht op de woning. Inbrekers en insluipers blijven graag uit het zicht, dus alsze zich niet kunnen verschuilen vormt dat voor hen een extra drempel. En troffenagenten een vuilcontainer bij een raam, balkon of plat dak? Dan gaven zebewoners de tip om een andere plek voor de container te zoeken.

Zuidplas

Voluntairs van de politie controleerden op woensdag 21 meiongeveer 200 woningen in de dorpskernen van de gemeente Zuidplas. Op 47 adressentroffen zij ramen en deuren geopend aan. Op adressen waar bewoners niet thuiswaren zijn witte voetjes en een preventiebrief achtergelaten. Met bewoners diewel thuis waren zijn gesprekken gevoerd en preventieadviezen gegeven, wat opveel enthousiasme kon rekenen.

Enthousiaste reacties

Overal waar de politie in gesprek ging met bewoners kon ze openthousiasme rekenen. Daar waar bewoners niet thuis waren werd eeninformatiefolder achtergelaten.

Preventieadvies

Bewoners die een wit voetje ontvingen en thuis waren, kregen direct eenpreventieadvies. Bewoners die niet thuis waren, vonden bij thuiskomst eenpreventiefolder en een brief met informatie over de actie in de bus. Bij dehuizen van deze bewoners werden ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, zodatniet kon worden ingeslopen.

Wat de politie doet

Naast preventief surveilleren doet de politie er alles aan omwoninginbrekers op te sporen. Bij iedere woninginbraak waarvan aangifte isgedaan, start de politie een (buurt)onderzoek en vindt een forensisch onderzoekplaats. Daarnaast houdt de politie extra toezicht in wijken waar een verhoogdrisico is op woninginbraken.

Hoe u het insluipers moeilijker maakt

 • Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft openstaan nietonbeheerd (ook niet om te douchen, slapen, boven stofzuigen, enzovoort) en leggeen waardevolle spullen in het zicht (laptop, fotocamera, portemonnee).
 • Sluit ramen en deuren gedurende de nacht. Inbrekers of insluipers kunnen ookgebruik maken van een klein raam, zoals een open bovenlicht.
 • Gebruik degelijk hang- en sluitwerk om bijvoorbeeld ramen veilig op eenkierstand te zetten.
 • Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.

Registreer uw waardevolle goederen

Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! Alleen dan kande politie de daders en uw gestolen spullen opsporen. Een juiste omschrijvingvan de verdwenen spullen is belangrijk om die bij u te kunnen terugbezorgen alsze bij verdachten worden aangetroffen. Zorg dat uw waardevolle goederen goedgeregistreerd zijn. Download daarvoor de speciale app op stopheling.nl of vulhet registratieformulier waardevolle goederen in op

www.politie.nl

of www.politiekeurmerk.nl

Regio Gouda – Gouda Bewoners halen wit voetje

Om inwoners te waarschuwen voor insluipers werden in de week van 19 t/m 23 mei bij ruim 850 onbeheerd niet afgesloten ramen en deuren witte voetstappen neergelegd. Met deze preventieactie proberen de politie en haar partners bewoners alert te maken op de risico’s van insluiping.

De witte voetstappen hadden namelijk ook van een inbreker kunnenzijn! Alleen in dat geval hadden de bewoners waarschijnlijk waardevolle spullenmoeten missen. De preventieacties werden gehouden in samenwerking met deverschillende gemeentes, buurtpreventen, vrijwilligers, studenten en handhavers.

Alphen aan den Rijn

In de actieweek zijn ROC-studenten samen met politiemensen dewijk ingegaan om, daar waar nodig, witte voetjes achter te laten. Bij veelwoningen stonden ramen/deuren onbeheerd open. Gedurende de week zijn er voetjesachtergelaten in Beerendrecht (3), Componistenbuurt (16), Oude Ambachtenbuurt(18), Kerk en Zanen (4) en Boskoop (2). De bewoners werden aangesproken. Zereageerden positief op de actie en beloofden beterschap. Mensen die niet thuiswaren troffen bij terugkomst een informatiefolder in hun brievenbus.

Bodegraven-Reeuwijk

Op vrijdag 23 mei tussen 09.30 uur en 11.00 uur werd depreventieactie uitgevoerd binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bij vijfwoningen stond de achterdeur open en is een wit voetje met informatiepakketachtergelaten. Verder werden hier en daar witte voetjes achtergelaten in schurenen/of in niet afgesloten achtertuinen.

Delft

Op woensdag 21 mei kwam de ‘witte voetjesactie’ naar dePoptahof. Bij 17 van de 250 gecontroleerde woningen stonden ramen aan devoorzijde open en werd een voetje achtergelaten. De bewoners ontvingen eeninformatiepakket met preventietips.

Den Haag

Meerdere wijken in Den Haag werden onderworpen aan het scherpeoog van de politie en meewerkende partners. In totaal werden er zo’n 530 wittevoetjes neergelegd bij insluipgevoelige objecten.

Gedurende de campagneweek zijn op verschillende dagen in hetWateringseveld in de buurten Hoge en Lage Veld, Parkbuurt Oosteinde, de Vijversen de Eilanden woningen gecontroleerd op open ramen en deuren zonder directtoezicht. Op het Hoge en Lage veld zijn bij respectievelijk 5 en 3 woningenwitte voetjes achtergelaten. Ook in de andere buurten was daar vanwege openramen en/of deuren aanleiding voor. Ook in de Rades is een voetjesactiegehouden. Bij 60 woningen werden ramen en/of deuren open aangetroffen zonderdaarop direct toezicht was.

In de Schilderwijk en Transvaal werd bij 22 woningen een witvoetje achtergelaten.

In de wijken Kortenbos en het Oude centrum werkte de politiesamen met het buurtinterventieteam en studenten Veiligheid van hetMondriaancollege. In Kortenbos stonden meerdere ramen open. Hier zijn ongeveer120 woningen bekeken en in totaal 16 witte voetjes en informatiebrievenuitgereikt. In de wijk het Oude Centrum, omgeving Nieuwe Molstraat, Wagenstraaten Boekhorststraat, werden ongeveer 100 woningen bekeken en in totaal 10 wittevoetjes en informatiebrieven brieven uitgereikt.

Woningen in het Laakkwartier werden zowel overdag als ’s avondsbekeken. In totaal werden bij 84 woningen ramen en deuren open aangetroffenzonder dat bewoners zelf daar direct controle op hadden. In de meeste gevallenging het om ramen aan de straatzijde. In een enkel geval stond zelfs eenvoordeur uitnodigend open of ging het om ramen aan de achterzijde of zijkant vande woning of op een eenvoudig bereikbaar balkon. Tien bewoners konden directworden aangesproken om de actie uit te leggen en preventietips te geven. Deoverige bewoners kregen een informatiebrief in de bus.

In Loosduinen, waar 2.000 woningen werden gecontroleerd, werden200 witte voetjes achtergelaten. De bewoners reageerden zeer geïnteresseerd enpositief op de actie.

In De Landen, Bezuidenhout-West en Benoordenhout werden intotaal ruim 1250 woningen gecontroleerd. In De Landen, waar 250 woningen bekekenwerden, was er geen aanleiding om witte voetjes achter te laten. In de anderewijken stonden bij 30 woningen ramen en/of deuren open zonder direct toezicht en’s nachts bleek bij een bedrijf de voordeur niet afgesloten te zijn.

In de omgeving van de Valkenboskade, Verademing Irisplein enKwartellaan en in de Heesterbuurt, Vogelwijk en de Vruchtenbuurt werden bij 70van de 3.500 gecontroleerde woningen geopende ramen en deuren gevonden. In deHeesterbuurt hadden de bewoners het ’t beste voor elkaar. Daar werden op 650woningen slecht 2 voetjes uitgereikt. De Vruchtenbuurt scoorde slechter, met 60voetjes op 600 woningen.

In Leidschenveen richtte de politie zich samen met gemeentelijkehandhavers en leden van het buurtpreventieteam, op de omgeving van deSnoekbaarssingel. In totaal zijn zo’n 650 woningen bezocht, waarbij in 2gevallen witte voeten werden geplaatst.

Gouda

In Gouda was het de beurt aan de wijken Oosterwei/Goverwelle ende Kadebuurt. In 12 gevallen was er aanleiding om een voetje achter te laten. Intotaal werden zo’n 350 huizen bekeken.

Kaag en Braassem

Het politieteam in Kaag en Braassem hield op dinsdag 20 mei ineen aantal woonkernen preventieve controles. Daar bleek dat de bewoners hetprima voor elkaar hadden. Er werden geen woningen aangetroffen met open ramenen/of deuren zonder dat er direct toezicht op was. In Roelofarendsveen werd hieren daar wel een wit voetje achter gelaten.

Krimpenerwaard

Ook woonkernen in de Krimpenerwaard kregen zowel in de middag- als avondurenonverwachts bezoek. Bij ongeveer 70 woningen stonden ramen en/of deuren openzonder dat de bewoners er direct toezicht op hadden en dus werd er een witvoetje achtergelaten.

Leidschendam-Voorburg

De wijkagent van Leidschendam-Zuid hield op donderdag 22 meitussen 21.00 en 23.00 uur in samenwerking met het buurtpreventieteam een ‘wittevoetenactie’. Ruim 400 woningen werden gecontroleerd, waarbij vijf woningenwerden aangetroffen met een open raam of deur. Ook hier gold dat er geen directtoezicht op was. Een wit voetje voor de bewoners was het resultaat.

Hillegom

In het kader van de witte voetjesactie ging politieteamBollenstreek-Noord woningen in de wijk Elsbroek bekijken. Bij verschillendewoningen werden ramen en/of deuren open aangetroffen zonder dat er directtoezicht op was. Vanwege het verhoogde risico op insluiping “verdienden” debewoners een wit voetje.

Pijnacker-Nootdorp

Op dinsdagavond 20 mei, tussen 19.00 en 20.30 uur, was het debeurt aan de wijken Tolhek en Keizershof in Pijnacker. Bij 10 adressen werdenramen en deuren zonder direct toezicht open aangetroffen. Dit was met name aande voorzijde van woningen. Ook zagen de agenten vuilcontainers aan debuitenzijde tegen schuttingen van achtertuinen, waardoor het wel heel makkelijkwordt voor dieven om in de tuin te komen. De bewoners is uitgelegd datinsluipers van deze gelegenheid gebruik maken en maar weinig tijd nodig hebbenom iets waardevols uit een woning te halen.

Wassenaar

In Wassenaar zijn de bewoners van wijken ‘De Kieviet’,‘Kievitduin’ en ‘Nieuw Wassenaar’ zich goed bewust van de risico’s bij het openzetten van ramen en deuren. In de campagneweek werden daar zo’n 250 huizenbekeken en bleek er op alle open ramen en deuren toezicht te zijn. Helaas wasniet iedereen in Wassenaar zo alert, want er werden in Kerkehout, Deijleroord enhet Rode Dorp in totaal zo’n 35 witte voetjes achtergelaten. Naast openstaanderamen troffen agenten hier en daar ook sleutels in sloten en openstaande schurenen garages.

Zoetermeer

In de wijken Segwaert, Buytenweg, Palenstein, Dorp en Meerzichtgingen wijkagenten samen met buurtpreventieleden van het WAS-team op onderzoekuit. In 70 gevallen was er aanleiding om een wit voetje achter te laten. Naasthet informatieve gesprek met de bewoners en het informatiepakket, kregen sommigebewoners het advies om in de voortuin wat snoeiwerk uit te voeren voor een beterzicht op de woning. Inbrekers en insluipers blijven graag uit het zicht, dus alsze zich niet kunnen verschuilen vormt dat voor hen een extra drempel. En troffenagenten een vuilcontainer bij een raam, balkon of plat dak? Dan gaven zebewoners de tip om een andere plek voor de container te zoeken.

Zuidplas

Voluntairs van de politie controleerden op woensdag 21 mei ongeveer 200woningen in de dorpskernen van de gemeente Zuidplas. Op 47 adressen troffen zijramen en deuren geopend aan. Op adressen waar bewoners niet thuis waren zijnwitte voetjes en een preventiebrief achtergelaten. Met bewoners die wel thuiswaren zijn gesprekken gevoerd en preventieadviezen gegeven, wat op veelenthousiasme kon rekenen.

Enthousiaste reacties

Overal waar de politie in gesprek ging met bewoners kon ze openthousiasme rekenen. Daar waar bewoners niet thuis waren, werd eeninformatiefolder achtergelaten.

Preventieadvies

Bewoners die een wit voetje ontvingen en thuis waren, kregendirect een preventieadvies. Bewoners die niet thuis waren, vonden bij thuiskomsteen preventiefolder en een brief met informatie over de actie in de bus. Bij dehuizen van deze bewoners werden ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, zodatniet kon worden ingeslopen.

Wat de politie doet

Naast preventief surveilleren doet de politie er alles aan omwoninginbrekers op te sporen. Bij iedere woninginbraak waarvan aangifte isgedaan, start de politie een (buurt)onderzoek en vindt een forensisch onderzoekplaats. Daarnaast houdt de politie extra toezicht in wijken waar een verhoogdrisico is op woninginbraken.

Hoe u het insluipers moeilijker maakt

 • Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft openstaan nietonbeheerd (ook niet om te douchen, slapen, boven stofzuigen, enzovoort) en leggeen waardevolle spullen in het zicht (laptop, fotocamera, portemonnee).
 • Sluit ramen en deuren gedurende de nacht. Inbrekers of insluipers kunnen ookgebruik maken van een klein raam, zoals een open bovenlicht.
 • Gebruik degelijk hang- en sluitwerk om bijvoorbeeld ramen veilig op eenkierstand te zetten.
 • Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.

Registreer uw waardevolle goederen

Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! Alleen dan kande politie de daders en uw gestolen spullen opsporen. Een juiste omschrijvingvan de verdwenen spullen is belangrijk om die bij u te kunnen terugbezorgen alsze bij verdachten worden aangetroffen. Zorg dat uw waardevolle goederen goedgeregistreerd zijn. Download daarvoor de speciale app op stopheling.nl of vulhet registratieformulier waardevolle goederen in op

www.politie.nl

of www.politiekeurmerk.nl

Den Haag – Eén meldkamer voor hulpdiensten Haaglanden en Hollands Midden

Vanaf dinsdag 27 mei wordt de hulpverlening van politie, brandweer en ambulance in de veiligheidsregio’s Haaglanden én Hollands Midden, gecoördineerd en aangestuurd vanaf de Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag. De gemeenschappelijke meldkamer van de regio Hollands Midden aan de Rooseveltstraat in Leiden sluit daarmee haar deuren.

Nieuwe ultramoderne meldkamer

De Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag is een van denieuwste en modernste meldkamers
in Nederland. De meldkamer is gehuisvest in ‘de Yp’, het politietrainingscentrumin Ypenburg
(Den Haag). De hulpdiensten in de veiligheidsregio Haaglanden werken al sinds 12maart 2013 vanaf de nieuwe meldkamer. Vanaf dinsdag 27 mei komen daar dehulpdiensten van Hollands Midden bij. Daarmee groeit het werkgebied van demeldkamer van 1 miljoen naar 1,75 miljoen inwoners. Op de meldkamer is plek voor54 centralisten. Opvallend element in de gemeenschappelijke meldkamer (GMS) isde speciaal ontworpen meldkamertafel met vier beeldschermen.

Meldkamer de Yp 

Hulpdiensten gezamenlijk op één meldkamer

In de Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag zijn gevestigd:

 • De meldkamer van Politie Eenheid Den Haag;

 • De meldkamer van Brandweer Haaglanden (onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden) en de Brandweer Hollands Midden (onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden).

 • De meldkamer Ambulancezorg Haaglanden (onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden) en de meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden (onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden).

Bij de Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag komen alle meldingen binnen via alarmnummer 1-1-2 van incidenten en calamiteiten die zich voordoen in de veilgheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Daarnaast komen op de meldkamer ook de meldingen van particulieren alarmcentrales (PAC’s), Burgernet, Amber Alert en NL Alert binnen. De centralisten van de meldkamer nemen meldingen aan en sturen de hulpdiensten aan die in het verzorgingsgebied aan het werk zijn.

Meldkamer de Yp

Landelijke meldkamer organisatie (LMO)

Het Rijk heeft in 2012 besloten dat het aantal meldkamers in Nederlandteruggebracht wordt van 22 naar 10. De verhuizing van de meldkamer HollandsMidden naar de Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag was al eerder in ganggezet.

Veiligheidsregio Haaglanden

Het werkgebied van de Veiligheidsregio Haaglanden omvat de volgende negengemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. In deze regiowonen 1 miljoen inwoners.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Het werkgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden omvat de volgende 25gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop,Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nederlek,Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oestgeest, Oudekerk, Rijnwoude,Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude enZuidplas. In deze regio wonen ruim 750.000 inwoners.

Leiden – Vaarseizoen geopend met grote controle

Schippers Toon en Willem varen rustig langs de woonboten aan de Haarlemmertrekvaart, een doorgaande route van de Kaag naar Leiden. Toon: “We krijgen regelmatig telefoontjes van de bewoners, als er weer boten vol gas langs de woonboten gaan. Elk weekend en doordeweeks op wisselende dagen controleren we.”

“Kijk tijdens het varen eens achterom naar je golfslag”

Klik op de afbeelding voor een groter formaat (foto politie Den Haag)Toonen Willem varen op één van de zes boten waarmee politie, Belastingdienst en deProvincie Zuid-Holland afgelopen zaterdag 17 mei een grote controle hielden ophet water van Leiden en omgeving, van de Vlietlanden tot aan de Kagerplassen,het Oegstgeesterkanaal en de Bollenstreek. Het vaarseizoen is weer begonnen enpolitieschippers Anton en Freya vertellen wat ze zoal tegenkomen op het water.

Jongeren in bootjes met te veel pk’s

Klik op de foto voor een groter formaat (foto politie eenheid Den Haag)“Kijkeens achterom om te zien hoeveel golfslag je boot maakt”, begint Anton zijnverhaal. “Ik ken woonbootbewoners die echt wanhopig zijn.” De woonboot kanschade oplopen als deze steeds tegen de kant klapt. Ook walkanten en broedendewatervogels lijden onder hoge golfslag. Anton: “Vaak zijn jongeren in bootjesmet te veel pk’s de boosdoeners. Als ze harder dan twintig kilometer per uurgaan, mogen ze onder de achttien jaar zelfs helemaal niet in zo’n boot varen.Bovendien heb je daar een vaarbewijs voor nodig, en zijn er nog aanvullendeeisen zoals reddingsvesten en een brandblusser aan boord. De ouders weten ditmeestal drommels goed, maar laten hun kinderen toch hun gang gaan. Dat kan jeechter op een boete van 550 euro komen te staan. Daarmee valt een dagje varentoch aardig in het water.”

Geen rem

Klik op de foto voor een groter formaat (foto politie eenheid Den Haag)“Goedzeemanschap”, stelt Freya. “Daarmee begint het allemaal op het water. Een helebelangrijke vaarregel is dat je altijd moet proberen een aanvaring te voorkomen,zelfs als je voorrang hebt. Doe je dat niet, dan ben je ook schuldig. Een bootheeft nou eenmaal geen rem.” In het algemeen geldt: verdiep je in de regels voorje het water opgaat. Je stapt tenslotte ook niet zonder enkele kennis achter hetstuur van een auto. Ook al vaar je niet in een snelle boot en hoef je volgens dewet geen vaarbewijs te hebben, er gelden wel regels op het water. Zeker als jevaker wilt gaan varen, loont het de moeite een aantal praktijkvaarlessen tenemen, zo adviseren Anton en Freya.

Voorrang aan rondvaartboten

Klik op de foto voor een groter formaat (foto politie eenheid Den Haag)Tussenhet drukke verkeer op de Leidse binnenwateren varen ook een aantalrondvaartboten. “Rondvaartboten hebben voorrang”, vertelt Freya. “Dat is ooklogisch, want zo’n lange rondvaartboot kan niet makkelijk achteruit varen ofkeren. Toch proberen veel schippers, vaak uit ongeduld of gebrek aan kennis,voorrang te nemen op een rondvaartboot. Met soms een aanvaring als gevolg.” Ookbij een brug door rood varen komt nogal eens voor. Ook tijdens deze controlevaren twee schippers dwars door het rode signaal heen. Net als op het land kunje dan uiteraard botsingen verwachten. Gelukkig loopt het hier zonder schade af.

Alcohol

Klik op foto voor groter formaat (foto politie eenheid Den Haag)“Verderchecken we de registratie en het registratiebewijs van boot en motor, en bijboten langer dan 15 meter of sneller dan 20 km/uur ook nog het vaarbewijs,gebruik van het dodemanskoord en aanwezigheid van reddingsvesten enbrandblusser”, somt Anton op. “Ook controleren we op alcohol. Zeker bij mooiweer gaat er vaak een kratje bier of een fles rosé mee aan boord. Op het watergeldt dezelfde limiet als op land: 220 ug/l oftewel 0,5 promille.” Tweeschippers hadden te veel gedronken (340 ug/l en 390 ug/l). Een van hen bestuurdeeen boot waarvan net een deel van de opvarenden een frisse duik had genomen.Rillend zitten ze nu in de boot te wachten tot alles afgehandeld is. Deschippers krijgen een vaarverbod en een proces-verbaal. 

43 boten kregen een 100%-controle waarbij uiteenlopende zaken,van registratie, vaarbewijs en openstaande boetes en schulden tot aanveiligheidseisen en alcohol gecheckt werden. Daarnaast zijn nog 24 afzonderlijkealcoholcontroles gedaan. Vijftien schippers zijn bekeurd, waaronder voorsnelheid, geen gebruik dodemanskoord, geen vaarbewijs, door rood bij een brug,geen reddingsvesten, geen brandblussers.

Belastingschuld, boete of ‘witgewassen’ boot

Klik op foto voor groter formaat (foto politie eenheid Den Haag)Aande controle deden naast de politie ook de provincie en de belastingdienst mee.Wie nog een belastingschuld of boete had openstaan, kon deze gelijk voldoen.Maar de opsporingsambtenaren keken ook gelijk of boten mogelijk gestolen zijn.Als er is ‘geknoeid’ met een registratienummer of er zijn door de verf heenander letters te zien, kan dat een indicatie van diefstal zijn. Een landelijkReal Time Intelligence Center raadpleegde meerdere systemen tegelijk om dit nate gaan. Ook keek de politie of een boot wel helemaal eerlijk verdiend is.Hiervoor werkte het afpakteam van de politie-eenheid Den Haag aan de controlemee. Criminelen gebruiken dure boten vaak om hun criminele inkomsten wit tewassen. Iemand met een bescheiden inkomen en een peperdure boot, is verdacht. Depolitie kan zo’n boot in beslag nemen. Deze zogenoemde patseraanpak geldt zowelop land voor dure auto’s als op water voor dure vaartuigen. Het afpakteamsignaleerde geen boten die mogelijk van crimineel geld betaald waren. Debelastingdienst heeft beslag gelegd op de auto van een schipper die nog eenbelastingschuld van 238 euro had openstaan.