Category Archives: Hazerswoude-Dorp

Boskoop wil snel een oplossing voor verkeersproblemen

Afgelopen zaterdag was De Alphense Talkshow te gast in Grandcafé De Hoek in Boskoop. Onderwerp was de verkeersproblematiek in en om het dorp. Eén ding werd in ieder geval duidelijk, de aanwezige Boskopers zijn het wachten op een goede oplossing meer dan beu.

Aan tafel zaten Jacques Booij, secretaris van de Dorpsraad Boskoop, Ridder Oudijk, kweker en twee Boskoopse gemeenteraadsleden, Marijke Kottenhagen van GroenLinks en Peter Bontekoe van het CDA. Oudijk kreeg als eerste het woord om de problematiek duidelijk te maken. Hij benoemde de slechte infrastructuur en de lange wachttijden bij het spoor en de hefbrug. Daarnaast gaf hij aan dat door de veranderingen op het spoor en de komst van de overslagterminal in Alphen de druk op het water en het spoor flink zijn toegenomen. Booij vulde hem daarbij aan door te verwijzen naar het collegeprogramma waarin twee infrastructurele prioriteiten werden benoemd, de Maximabrug en de Greenport. De eerste is af, maar aan de verkeersproblemen rond de Greenport bij Hazerswoude en  Boskoop is nog weinig gedaan.

De problematiek rond Boskoop bleek al snel nog complexer:  “70% van het Oost-West verkeer heeft geen binding met Boskoop”, aldus Bontekoe, die daarmee verwees naar en onderzoek van de provincie. Kottenhagen gaf daarop aan dat de provincie wel veel geld investeert, maar niet op een manier waar Boskoop of Hazerswoude iets aan hebben. Zij verwees daarbij naar de grote investeringen in de N207 en de 26 miljoen die gepland zijn voor de Verlengde Bentwoudlaan. De plannen voor de Verlengde Bentwoudlaan konden ook in de zaal op weinig steun rekenen. Vanuit de zaal werd daar nog de toenemende verkeersdruk op de Zijde aan toegevoegd. Juist door de inbreng vanuit de zaal werd duidelijk dat veel Boskopers zich niet gehoord voelen door de gemeente Alphen aan den Rijn, ondanks dat een groot deel van de problemen er voor de fusie ook al waren. Dit is des te opvallender gezien de grote vertegenwoordiging van Boskopers in de gemeenteraad. Booij en Oudijk gaven beide aan, dat de raad zich vooral met Alphense zaken bezig houdt, maar dat zij zich ook met de Boskoopse belangen bezig zouden moeten houden. Bontekoe erkende dat er in de raad te weinig kennis lijkt over de specifieke problemen rond Boskoop.

Tijdens de talkshow werd er ook over oplossingen gepraat. Kottenhagen gaf aan, dat door een betere verkaveling er minder vervoersbewegingen nodig zijn. Ook kwam de vraag naar voren hoeveel natuur een verbetering van het wegennet zou mogen kosten. Voor Oudijk was het in ieder geval duidelijk dat er een doortrek naar de N11 moet komen. Een extra verbinding over of onder de Gouwe was voor de meeste aanwezigen ook een absolute noodzaak. Aan het eind van de middag was het in ieder geval duidelijk dat Boskopers hierin samen op moeten trekken in het belang van de veiligheid, de leefbaarheid, de lokale economie en de Greenport. Peter Bontekoe gaf daarop aan dat hij een comité gaat oprichten, dat zich voor deze belangen van Boskoop in moet gaan zetten, omdat hij als Boskoper ziek wordt van wethouders die niets doen.

De volgende Alphense Talkshow staat gepland voor zaterdag 4 februari en zal dan weer in Café Alphens gehouden worden, naast het Castellum theater. Het onderwerp wordt later bekend gemaakt en is afhankelijk van de actualiteit.

Morgen preventieve ruiming in Hazerswoude wegens vogelgriep

HAZERSWOUDE – Mestkuikenbedrijf De Wit aan de Burmadeweg in Hazerswoude Dorp zal morgen preventief geruimd worden. De reden daarvan is de ontdekking van vogelgriep bij een bedrijf in Zoeterwoude-Dorp, iets verderop.

Eind 2014 moest dit bedrijf ook al een keer geruimd worden, ook toen vanwege een uitbraak van vogelgriep bij een bedrijf in Zoeterwoude. Toen bleek achteraf dat de dieren bij het Hazerswoudse bedrijf niet besmet waren.

Studio Alphen: Kuikenbedrijf De Wit in Hazerswoude geruimd vanwege vogelgriep

Loetebrug afgesloten

HAZERSWOUDE-DORP – Halverwege 2017 worden de Loeteweg en de ophaalbrug in Hazerswoude-Dorp gerenoveerd. Om de reconstructie goed voor te bereiden worden er onderzoeken uitgevoerd. Uit één van die onderzoeken blijkt dat de brug er slechter aan toe is dan eerder gedacht. Daarom mag er per direct geen zwaar verkeer meer over de brug.

Dit betekent dat vrachtverkeer met een aslast die zwaarder is dan 5 ton geen gebruik meer mag maken van de brug. Er is een omleidingsroute voor vrachtverkeer. Deze situatie geldt vooralsnog tot 23 september.

Route plannen

Bekijk alle (weg)werkzaamheden in en rondom Alphen aan den Rijn op de interactieve kaart op alphenopweg.nl. U kunt daar alle projecten bekijken, een specifieke dag of periode selecteren of uw route plannen.

Spreekuur Papierwinkel in Rijnwoude

Tom in de buurt organiseert een spreekuur voor hulp bij uw administratie. Op 7 mei kunt u met vragen over formulieren die u niet begrijpt terecht in een ruimte van Habeko wonen Dorpsstraat 48-50 Hazerswoude-Dorp . Deskundige vrijwilligers staan van 9.00 tot 11.30 uur klaar om uw vragen te beantwoorden.

Zij kunnen u helpen de formulieren te begrijpen en desgewenst in te vullen. Voorbeelden van formulieren zijn kinderopvangtoeslag, aangifte inkomstenbelasting, Studiefinanciering, Wet werk en Bijstand, inschrijf- en aanmeldformulieren, Wmo-voorzieningen, Zorg- en huurtoeslag, minimaregelingen en voorbereiding schuldhulpverleningstraject. Wanneer u dat wilt, kunnen zij u ook leren een systeem in uw administratie aan te brengen.

Aan de hulp van de Papierwinkel zijn voor inwoners van Rijnwoude geen kosten verbonden. Wanneer u naar het spreekuur komt, neem dan alvast zo veel mogelijk relevante informatie mee. Wanneer u fysiek niet in staat bent naar het spreekuur te komen kunt u contact opnemen met Tom in de buurt. Telefoonnummer 088 – 9004567 of via email: info@tomindebuurt.nl

Aangepaste maatregelen vogelgriep – geen besmettingen rond Zoeterwoude

Het ministerie van economische zaken heeft vandaag de maatregelen welke genomen zijn in het kader van de vogelgriepuitbraken in Nederland aangepast. Voor onze regio – waar de meeste besmettingen hebben plaatsgevonden – gelden nog steeds de strenge beperkende maatregelen. Er geldt dus nog steeds een totaal vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook het jachtverbod wordt in stand gehouden.

Voor de overige regio’s wordt herbevolking van de stallen mogelijk en het jachtverbod opgeheven. Wel blijven het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee en ander gevogelte van kracht, evenals de bezoekersregeling. Transportwagens mogen ook de komende tijd in het hele land maximaal 1 pluimveebedrijf per rit bezoeken, waarna de wagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden.

Geen besmettingen ronden Zoeterwoude

Bij de bedrijven in een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude is het vogelgriepvirus niet aangetroffen. Dat geldt dus ook voor het bedrijf in Hazerswoude dat gisteren is geruimd.

Vogelgriep bij eenden Kamerik – ook bedrijf in Hazerswoude geruimd

ZOETERWOUDE / HAZERSWOUDE-DORP / KAMERIK – Bij het pluimveebedrijf in Zoeterwoude waar gisteren vogelgriep werd geconstateerd bleek het te gaan om de besmettelijke variant H5N8. Als gevolg daarvan worden vandaag ook bij een vleeskuikenbedrijf in Hazerswoude-Dorp de dieren geruimd. Dit bedrijf ligt binnen een straal van 1 kilometer van het besmette bedrijf. Bij het bedrijf aan de Burmadeweg in Hazerswoude worden ca 54.000 vleeskuikens gehouden.

Besmetting Kamerik

Bij onderzoek van de uitwerpselen van wilde eenden bij Kamerik is ook het H5-vogelgriepvirus gevonden, zo bleek uit een brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Of dit daadwerkelijk om dezelfde variant gaat als die nu is geconstateerd bij de bedrijven in Hekendorp, Langeraar en Zoeterwoude is nog niet bekend. Het lijkt er wel op dat de uitbraken in Hekendorp, Langeraar, en Kamperveen (Overijssel) los van elkaar hebben plaatsgevonden, waardoor er nu wordt gedacht dat de oorzaak wellicht bij wilde vogels ligt.

NRC Handelsblad: Wilde eenden in de buurt van Kamerik hebben ook vogelgriep

Alphen Stad FM: Ruimen 54.000 kuikens is begonnen

Krimpcafé in Hazerswoude

De gevolgen van vergrijzing en vergroening voor de lokale en regionale economie. Daarover gaat het tijdens de krimp-cafés die plaatsvinden in Hazerswoude en Den Haag. Op de bijeenkomsten wordt op een laagdrempelige manier gediscussieerd over de gevolgen van bewonerskrimp voor onder meer het onderwijs, de werkgelegenheid en de woningmarkt.

Het krimp-café in Hazerswoude staat in het teken van de arbeidsmarkt en de regionale economie: Wat is de invloed van demografische veranderingen als vergrijzing en vergroening op de regionale economie? Trekken jongeren straks weg omdat er geen werk meer is of de bedrijven omdat er geen werknemers meer zijn? En hoe sluit onderwijs beter aan op de arbeidsmarkt?  

Harry van Waveren, econoom en oud-gedeputeerde in Zeeland, gaat op 31 oktober 2013 de discussie aan met bestuurders, inwoners, gemeenteraardsleden en statenleden. Het krimp-café start om 16:00 uur in café De Egelantier, Raadhuisplein 1 in Hazerswoude-Dorp. De deuren gaan open om 15:30 uur. De toegang is gratis, aanmelden via e-mail.

Boerenlandpaden blijven open

DSC03702De Boerenlandpaden in het Land van Wijk en Wouden zijn zeven bijzondere wandelroutes, die dwars door de weilanden met het grazende vee voeren. Eind 2011 was het door gebrek aan financiën niet zeker of de paden toegankelijk zouden kunnen blijven voor publiek. Dankzij bijdragen van Holland Rijnland, Provincie Zuid-Holland en Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn, is het nu gelukt de financiering rond te krijgen en de boerenlandpaden in het Land van Wijk en Wouden paden open te houden.

In het buitengebied tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn is een bijzondere samenwerking van boeren en overheid. Zo’n 30 km boerenland is toegankelijk gemaakt voor wandelaars. De zeven routes zijn in het boerenland gemarkeerd met stickers en bordjes en worden door de boeren zelf onderhouden. Buiten het broedseizoen (15 maart t/m 15 juni) is iedereen welkom een wandelingetje te maken tussen het vee, over opstapjes en door klaphekjes naar de dorpsstraat.

In Nederland is het niet vanzelfsprekend dat een boer recht van overpad geeft over zijn land.  Als wandelaar kun je niet ongevraagd over een boer zijn land gaan, je kunt er zonder pardon weer afgestuurd worden. Een aantal jaar geleden kwam hierin verandering met de landelijke Boerenlandpadregeling. Deze regeling gaf agrariërs een bijdrage om een deel van hun land open te stellen voor publiek.

In het Land van Wijk en Wouden werden in 2007 in samenwerking met de agrarische natuurvereniging VANL Wijk & Wouden en de Stichting Land van Wijk en Wouden zes paden over boerenland aangelegd. In 2009 volgde nog een zevende pad. De beheerkosten werden opgebracht via de Boerenlandpadregeling en door Stichting Land van Wijk en Wouden. Het gaat om toegang bieden en om klein onderhoud, zoals het vervangen van bruggetjes, markeren van de routes, en waar nodig egaliseren van het pad. Het onderhoud van de paden en contact met de agrariërs wordt uitgevoerd door de agrarische natuurvereniging VANL Wijk & Wouden.

Met het eindigen van de contracten met de boeren in september 2011 was onzekerheid ontstaan over het doorgang hebben van de boerenlandpaden. Inmiddels is duidelijk geworden dat Provincie Zuid-Holland tot augustus 2018 een bijdrage levert via de Boerenlandpadregeling. De provincie vult hiermee ook het gat dat is ontstaan doordat het rijk geen bijdrage meer levert aan de Boerenlandpadregeling. Daarnaast zegde regio Holland Rijnland een bijdrage toe en levert Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn een bijdrage voor de paden die door Rijnwoude voeren.

Hiermee kunt u de komende jaren dus weer volop lekker wandelen door het boerenland op een mooie winterse dag of in een zoemende zomerweide. Wilt u ook eens wandelen over de boerenlandpaden tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn? Kijk dan op www.landvanwijkenwouden.nl of haal de folder Boerenlandpaden in het Land van Wijk en Wouden bij één van de gemeenten in het Land van Wijk en Wouden.

Vier jaar cel voor overval slijterij

HAZERSWOUDE-DORP – Een 44-jarige Haarlemmer is veroordeeld tot vier jaar onvoorwaardelijke celstraf voor de overval op slijterij Daatje in Hazerswoude-Dorp. De eis was vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. 
De man stond ook terecht voor een overval op de Lidl in Zoetermeer. Die overval ontkende hij. De overval in Hazerswoude kon de Haarlemmer niet ontkennen, hij was op heterdaad betrapt. Twee omstanders overmeesterden de man en droegen hem over aan de politie.

De man nam op 23 september bijna zevenhonderd euro mee uit de kassa, onder bedreiging van een Oosterse dolk.

Winkeldiefstal Kruidvat bij Team West

Woensdag 25 januari wordt in het opsporingsprogramma Team West van de regionale omroep aandacht besteedt aan een overval bij een juwelier in Leiden en twee diefstallen uit winkels in Leiden en Hazerswoude-Dorp.  Maandag 3 oktober, even voor 14.30 uur vond er een diefstal plaats bij het Kruidvat aan het Ambachtsplein. Twee mannen liepen gehaast de winkel uit op het moment dat medewerkers hun richting uitkeken. Een van de mannen had een goed gevulde tas over de schouders geslagen.  Op camerabeelden is te zien hoe de mannen hun tas volgooien met goederen.