Category Archives: Bentwoud

Teleurstelling over ontwerpsessies Verlengde Bentwoudlaan

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud is erg teleurgesteld in de gang van zaken bij de ontwerpsessies over de Verlengde Bentwoudlaan. De N 207 Zuid wordt ‘versnipperd’ ontworpen. Met deze aanpak bieden de provincie en gemeenten geen ruimte om met betrokken partijen en bewoners te zoeken naar samenhangende oplossingen voor verkeersproblemen en behoefte aan natuur en recreatie.

De Vrienden van het Bentwoud hebben dit in een brief aan de Stuurgroep N207 laten weten. Zij willen graag een gesprek met de Stuurgroep om alsnog hun argumenten te kunnen toelichten. In de ontwerpsessies bleek geen ruimte te zijn om hierover van gedachten te wisselen. Klik hier voor de brief aan de Stuurgroep N207.

Vijf ontwerpcriteria
De Vrienden hebben uitgangspunten geformuleerd voor het ontwerpen van de weg. Als aan deze criteria niet kan worden voldaan, moet volgens de Vrienden gestopt worden met het verder ontwerpen. De ontwerpcriteria zijn:
– nut en noodzaak van de weg moeten vaststaan. Onderzoek laat zien dat de weg geen verkeersproblemen oplost, maar ze groter maakt;
– ontwerp vanuit een regionaal overkoepelend plan. Nu zijn het versnipperde initiatieven die samen voor veel nieuw asfalt in het Groene Hart zorgen;
– begin waar de problemen het grootst zijn. Dus los de verkeersproblemen bij Hazerswoude-Dorp en De Zijde in Boskoop structureel op;
– als de weg er dan toch moet komen: geen geluids- en zichthinder en stankoverlast,
– en een volwaardige kwantitatieve compensatie in de vorm van robuust meer bos. De Vrienden hebben hiervoor twee voorstellen gedaan: groene verbinding Gouwbos – Bentwoud en verbinding Rotte – Bentwoud.
De uitwerking van de uitgangspunten staat op de website van de Vrienden.

Geen gehoor
De Vrienden hebben net als een aantal andere betrokkenen regelmatig hun standpunt laten horen bij de provincie en bij de verschillende gemeenten. De overheden verwijzen naar elkaar. En het ontwerpen van de weg is door de overheid inmiddels ‘versnipperd’ in gang gezet. Zo raakt het belang van een volwaardig natuur- en recreatiegebied als het Bentwoud ondergesneeuwd. Daarom willen De Vrienden graag het gesprek met de Stuurgroep. Goede argumenten geven uiteindelijk de doorslag, aldus De Vrienden.

GroenLinks: plannen Bentwoud moeten anders

GroenLinks heeft een open brief naar de Alphense gemeenteraad gestuurd waarin zij oproept om het plan voor de auto-ontsluiting van het Bentwoud ingrijpend te vereenvoudigen. Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de nieuwe ontsluitingsweg van het Bentwoud liet van alle fracties alleen GroenLinks zich horen, buiten een korte opmerking van de VVD. Realiseert de raad zich wel wat er te gebeuren staat, en wat het alternatief is?

Wat is er zo erg aan dit plan?

Kort samengevat: Het plan om de verkeersveiligheid op de N209 te verbeteren door voor de ontsluiting van het Bentwoud de nieuwe rotonde bij de Omleidingsweg te gebruiken is prima. De aanleg van een geheel nieuwe autoweg – en alles wat hiervoor in het Bentwoud overhoop moet worden gehaald- is echter enorm overdreven. Deze plannen dragen op geen enkele wijze bij aan de bedoelde kwaliteiten van het Bentwoud. Tenenkrommend, zeker aangezien de ontsluiting op een veel goedkopere en ruimtebesparende manier kan worden gerealiseerd. Met de door GroenLinks aangedragen oplossing wordt een substantiële besparing op de kosten gerealiseerd van tussen de 1,5 en 2 miljoen euro.

Wij roepen de raad op om naar die mogelijkheid te kijken. Dit hoeft overigens absoluut niet te leiden tot vertraging van de aanleg van de rotonde bij de Omleidingsweg Benthuizen.

Waardeloze weg

Een geheel nieuwe autoverbinding naar het ReceatieConcentratiePunt (RCP) hoeft geenszins te worden aangelegd. Het gaat het om een recreatieve omgeving. Kenmerk van grootschalige recreatiegebieden is dat je tot de rand kunt komen met de auto en dan verder te voet of per fiets gaat (met uitzondering van brandweer, ambulance enz. die via de fietsroutes kunnen rijden). De kwaliteit van het mooie groene gebied staat of valt met het autovrije karakter.

Dit principe ligt ook ten grondslag aan de Toeristisch Overstap Punten (TOP), waarvan er één ten behoeve van o.a. het Bentwoud is gesitueerd in Zoetermeer, op ongeveer een halve kilometer ( slechts 7 minuten wandelen) van het RCP. Dit TOP is voorzien van alle gemakken, zoals een restaurant, parkeervoorzieningen en een spiksplinternieuwe exclusieve en veilige langzaamverkeersbrug over de N209. Dit TOP zou volledig kunnen voorzien in de ontsluiting van het RCP.

Hoe dan wel?

De ontsluiting van de golfbaan kan veel kleinschaliger, door gebruik te maken van de aanwezige Benthorntunnel. De argumentatie dat dit viaduct te smal en te laag zou zijn bestrijden wij. Van een hoogtebeperking tot bijvoorbeeld 3,50 m heeft het verkeer richting golfbaan feitelijk geen last. Zo’n ondiepere onderdoorgang is zonder de genoemde nadelen (instabiliteit van de HSL) aan te leggen in combinatie met een fietsverbinding en biedt een 99% oplossing voor de ontsluiting van de golfbaan. In het viaduct onder de HSL wordt voorrang geregeld voor het in oostelijke richting rijdend verkeer. Dit is gezien de hoeveelheid autoverkeer absoluut toereikend. Goedkoop en eenvoudig.

GroenLinks is niet tegen een veilige ontsluiting van het Bentwoud vanaf de N209, maar het hoeft niet zo groot, en niet zo zwaar. De mogelijkheid van een alternatief zou in het raadsvoorstel beter moeten worden verwoord. In dit soort situaties geldt wat ons betreft: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

clip_image002

In zwart de door ons voorgestelde oplossing uitgraven en zonder stabiliteitsverlies