Rijnsaterwoude – Vrouw aangehouden vanwege vermissing moeder

De recherche hield zondag 8 juni in Velsen Noord een 55-jarige vrouw uit Rijnsaterwoude aan in verband met de vermissing van haar 80-jarige moeder. De 80-jarige mevrouw Brouwer – van Beenen is tot op heden vermist.

Beide vrouwen werden sinds dinsdag 13 mei vermist vanuit hun woonplaatsRijnsaterwoude. De politie startte direct een onderzoek en maakte zich al snelernstige zorgen om het welzijn van de 80-jarige Margaretha Brouwer en haardochter, de nu aangehouden verdachte. Een dag na de vermissing is er nogtelefonisch contact met de dochter geweest, die op dat moment vermoedelijk inDuitsland verbleef.

Aanhouding

Hoewel sinds 14 mei geen telefonisch contact meer mogelijk was met devrouwen, kreeg de politie zondag 8 juni zicht op de mogelijke verblijfplaats vande verdachte, waarna zij werd aangehouden. Haar ernstige zieke en demente moederwerd niet aangetroffen. Ook werd de Volvo aangetroffen waarmee beide vrouwen inmei vertrokken waren.

Zorgelijk

Gezien de zorgelijke gezondheidstoestand waarin de bedlegerige mevrouwBrouwer verkeerde op het moment dat zij verdween, houdt de politie er rekeningmee dat zij inmiddels overleden is. Daarnaast kan niet uitgesloten worden datook anderen op de hoogte moeten zijn geweest van de verblijfplaats van verdachteen haar moeder.

Beperkingen

Omdat de verdachte in volledige beperkingen zit, zijn politie en OpenbaarMinisterie (OM) terughoudend met het verstrekken van inhoudelijke informatie. Deverdachte wordt op woensdag 11 juni voorgeleid aan een rechter-commissaris.

Buitenland

Het terugvinden van de 80-jarige mevrouw Brouwer is voor de politie van hetgrootste belang. Uit het onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat deaangehouden verdachte sinds de verdwijning op 13 mei in ieder geval in Duitslanden Polen is geweest. Het is niet duidelijk of haar moeder op dat moment bij haarwas.

Tips

Heeft u informatie waar mevrouw Brouwer-van Beenen zich op ditmoment bevindt, of weet u waar de vrouwen sinds 13 mei verbleven hebben? Neemdan contact op met de recherche in Alphen aan den Rijn via nummer 0900-8844.Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.